”Bryt – underlätta inte ungas missbruk på krogen”

Jag har hört detta snack om nöjesliv och ”safe night life” tidigare. Samhällskontraktet bör istället vara att förebygga och stödja unga människor komma ifrån sitt missbruk, skriver Leena Haraké, kvinnonätverket KSAN, om förslaget starta pillertester på musikfestivaler och klubbar för säkrare drogkonsumtion.

Jag läste Nicklas Kartengrens debattartikel om ”drug-checking” i Drugnews och reagerade starkt på språkbruket.

”I stället måste krogar, klubbarrangörer, festivaler, myndigheter och organisationer börja förmedla tips och information till alla som väljer att använda narkotika, trots att det varken är lagligt eller riskfritt. Unga vuxna behöver tips och information om hur man kan minska riskerna med sitt narkotikabruk i nöjeslivet. ”

Det är anmärkningsvärt att föreslå att olika aktörer i samhället skulle ägna sig åt att stödja fortsatt kriminell verksamhet, speciellt bland unga vuxna. Idag är det av yttersta vikt att alla vi aktörer inom verksamheter gällande alkohol och andra droger driver och grundar våra budskap till unga och vuxna i enlighet med gällande lagstiftning.

Debattartikel i Drugnews 13/8-2019 av Nicklas Kartengren, Club Health Sweden.

Jag har hört detta snack om nöjesliv och ”safe night life” sedan 2007 för att minska skador när jag började i EU -kommissionens forum i narkotikafrågan. Och detta det finns flera verser kan jag lova. Men det gäller för framtiden att inte fragmentisera när det gäller narkotika, utan även ha ett samhälleligt perspektiv.

Fortfarande är all icke medicinsk användning av narkotikaklassade preparat är förbjuden i Sverige och är i juridisk mening missbruk, inte bruk. Det är även förbjudet att köpa, inneha, sälja, byta, ge bort eller låna ut. Odling, framställning, förpackning, transport eller förvaring är också olagligt.

Det tar emot att vi skulle ägna tid åt att informera om hur man fortsätter sitt missbruk lite säkrare, därför att det betyder även direkt stöd för fortsatt kriminalitet.

Det finns ytterligare skäl att inte blunda för narkotikamissbruk ens i nöjeslivet. Det senaste från regeringen i veckan är att initiera satsningar för att motverka narkotikamissbruk. Råd och information till att fortsätta missbruka ”säkrare” är i direkt motsatsförhållande till det som planeras för att skydda befolkningen från konsekvenserna av narkotika.

Enligt den gällande ANDT-strategin – som nästa år ska förnyas – vilar synen i Sverige på narkotika på kunskapen om att narkotikabruk är skadligt för hälsan och därför inte bör förekomma i ett samhälle som värnar sina medborgares hälsa. Sverige bedriver och fäster stor vikt vid en politik som bygger på att begränsa både tillgång och efterfrågan i syfte att främja hälsa. Det är olagligt att bruka narkotika i Sverige. Avståndstagandet till narkotika är en viktig preventiv aspekt för att förhindra att människor testar eller missbrukar narkotika.

Inom FN-systemet finns flera konventioner som har till syfte att tillgodose den medicinska användningen av psykoaktiva ämnen och samtidigt kontrollera att dessa ämnen inte kommer ut på den illegala marknaden. Konventionerna har som övergripande syfte att skydda hälsa och välfärd. Medlet för att uppnå hälsa och välfärd är att kontrollera och bekämpa all illegal produktion, handel, försäljning och användning av narkotika. Sverige har, som de flesta andra länder, anslutit sig till dessa konventioner.

Samhällskontraktet är fortfarande att förebygga och stödja unga människor att komma ifrån sitt missbruk.  Vi alla har ett ansvar för det och till det behövs gemensamma verksamma och lagliga insatser på alla arenor i samhället.

Tema: Droger i nöjeslivet

Droger i nöjeslivet är vanligt, både bland besökare och personal som arbetar på klubbar och krogar. På festivaler langas ibland olika substanser som unga köpare inte vet vad de innehåller. Överdoser och förgiftningar förekommer.

Club Health Sweden kör nu igång ett försök och ska erbjuda s.k. drug-checking för festivalbesökare som vill kolla innehåll och kvalitet på osäkra substanser, i samarbete med ett labb i Spanien. För att undvika skador och dödsfall.

Liknande verksamhet finns redan i några EU-länder, exempelvis Nederländerna och i Englande med projektet The Loop, som kan analysera festivalbesökares substanser.
Men blir det säkrare eller mer normaliserar narkotika i nöjeslivet?

Läs mer

Annonser