”Tipsa om säkrare narkotikabruk i nöjeslivet”

Sommar och festivaler, men där förekommer också droger. Det räcker inte vara emot knark när många unga vuxna använder droger på krogen. Vi måste informera om säkrare bruk, skriver Nicklas Kartengren, initiativtagare till Club Health Sweden, som nu startar pilotförsök för ”drug-checking” i nöjeslivet.

Nyligen fördes 24 personer till sjukhus efter en festival i Malmö på grund av misstänkta överdoser av narkotika. Vi måste våga tänka nytt. När många unga vuxna använder narkotika på krogen räcker det inte att vara emot knark. Vi måste informera om säkrare bruk.

Även om ansvariga ministrar fortfarande är väldigt tysta så har vi i Sverige diskuterat narkotika ovanligt mycket den senaste tiden. Debatten har mestadels handlat om vår höga narkotikadödlighet och om vår narkotikapolitik är en framgång eller ett misslyckande. Tyvärr verkar många tro att narkotika är ett problem som används av en målgrupp och som kräver en lösning. Men narkotikabruk är ett komplext samhällsproblem som kräver olika insatser för att minska olika typer av problem hos olika målgrupper.

Så samtidigt som vi måste fortsätta diskutera och utveckla arbetet för hur vi får tonåringar att inte börja använda narkotika (som cannabis) och hur vi bäst kan minska de narkotikarelaterade dödsfallen (som opioider och narkotikaklassade läkemedel) så måste vi också kunna diskutera hur vi bäst uppmärksammar det ökade bruket av narkotika i nöjesmiljöer (som kokain och MDMA) och hur vi kan minska problem hos denna målgrupp.

En ny studie från STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) visar att svenska unga vuxna (18-34 år) som går på krogen, festivaler och klubbar i stor utsträckning använder narkotika som MDMA och kokain. Inte lika mycket som jämnåriga i Nederländerna eller Storbritannien men tillräckligt mycket för att vi måste börja fundera kring nya sätt att möta dessa individer och hur vi kan minska narkotikarelaterade problem. I studien (1371 personer) uppger 72 procent att de använt narkotika någon gång. 59 procent att de använt narkotika det senaste året. Cannabis är såklart vanligast. Men 36 procent av svenskarna i studien uppger också att de använt MDMA/ecstasy och 28 procent att de använt kokain det senaste året. Och många av dem har upplevt negativa hälso-effekter av sitt narkotikabruk.

För denna målgrupp är knappast lösningen bättre tillgång till Naloxon för att häva heroinöverdoser eller polisinsatser för tidig upptäckt av tonåringar som röker cannabis. För denna målgrupp behövs nya idéer.

Det säkraste är såklart att inte använda narkotika alls. Men om nu så många vuxna ändå väljer att använda MDMA/ecstasy, kokain eller ketamin på fest, på klubb, på festival eller på en open-air i sommar så är det bättre om de är välinformerade. Därför måste vi informera om att dagens MDMA/ecstasy ofta är dubbelt så starka som tidigare. Så börja med en halv tablett och vänta minst en timma innan du tar mer. Vi borde också lära ut hur man minskar risken för skador i näsan när man snortar kokain eller ketamin och att man inte ska dricka för mycket vatten under sommarens fester, speciellt inte om man tagit MDMA/ecstasy eftersom risken för vattenförgiftning då ökar.

I flera europeiska länder erbjuds också så kallad drug-checking för att de som använder narkotika ska kunna få sina substanser analyserade av ett labb. Club Health Sweden startar nu ett pilot-projekt och utvecklar en laglig tjänst för svenskar att anonymt och gratis få sin narkotika analyserad innan man eventuellt tänker använda den. På så sätt kan man få veta hur hög dos substansen innehåller eller om den innehåller andra substanser som kan ge andra, oönskade effekter. På senare år har det i Europa dykt upp MDMA/ecstasy som också innehållit nya psykoaktiva substanser, som exempelvis N-Ethylpentylone och ibland bör man därför avstå helt.

Att göra som Höglandspolisen tidigare i sommar, och varna för ”extra starka ecstasytabletter” utan att specificera mer är varken att ta narkotikaproblem eller de som använder narkotika på allvar. Varningar riktade till narkotikabrukare måste vara specifika, dels för att vara trovärdiga men också för att man själv ska kunna värdera informationen och fatta egna beslut. ”Extra starka ecstasytabletter” är lite som om SMHI skulle varna för ”dåligt väder”. Hagel, orkan eller bara lite mulet på semestern?

Vi måste utveckla arbetet för att minska narkotikarelaterade problem i samhället. För att göra det måste vi inse att olika substanser och olika målgrupper kräver olika arbetssätt. Och vi måste våga tänka nytt. Många unga vuxna använder narkotika på krogen, festivaler och klubbar. Det är ett faktum. Då räcker det inte att bara ”vara mot knark” som länge har varit budskapet.

Istället måste krogar, klubbarrangörer, festivaler, myndigheter och organisationer börja förmedla tips och information till alla som väljer att använda narkotika, trots att det varken är lagligt eller riskfritt. Unga vuxna behöver tips och information om hur man kan minska riskerna med sitt narkotikabruk i nöjeslivet. 

• Fotnot: Artikeln publiceras även i tidningen ETC.

• Fotnot 2: En debatt om frågorna planeras i Sveroiges Radio P1 Morgon på onsdag med Nicklas Kartengren och Jessica Vikberg, RNS.

 Av
NICKLAS KARTENGREN 

– initiativtagare Club Health Sweden

Tema: Droger i nöjeslivet

Droger i nöjeslivet är vanligt, både bland besökare och personal som arbetar på klubbar och krogar. På festivaler langas ibland olika substanser som unga köpare inte vet vad de innehåller. Överdoser och förgiftningar förekommer.

Club Health Sweden kör nu igång ett försök och ska erbjuda s.k. drug-checking för festivalbesökare som vill kolla innehåll och kvalitet på osäkra substanser, i samarbete med ett labb i Spanien. För att undvika skador och dödsfall.

Liknande verksamhet finns redan i några EU-länder, exempelvis Nederländerna och i Englande med projektet The Loop, som kan analysera festivalbesökares substanser.
Men blir det säkrare eller mer normaliserar narkotika i nöjeslivet?

Läs mer

Annonser