Läkare i Missouri misstror medicinsk cannabis

JEFFERSON CITY USA-delstaten Missouri som snart öppnar portarna för storskalig försäljning av medicinsk cannabis möter i likhet med många andra delstater motstånd från läkarhåll.

Första januari 2020 är det meningen att marknaden för medicinsk cannabis ska sätta igång i Missouri. En folkomröstning i november 2018 godkände reformen. Delstaten planerar att utfärda licenser för 192 affärer, 86 ställen att processa och förädla (till exempel för användning i godis och livsmedel) och 60 odlingar.

Delstatens läkarförbund The Missouri Medical Association uppmanar emellertid sina medlemmar att inte rekommendera cannabis till patienterna. Förbundet lobbade också för ett nej i folkomröstningen.

– Jag tror inte att läkarna är fientliga. Utan det enkla faktumet är att de flesta doktorer är dåligt informerade om användningen av marijuana som medicin, säger Dan Viets, chef för branschorganisationen Missouri Medical Cannabis Industry Association, enligt nätsajten Marijuana Business Daily.

Istället kommer presumtiva användare vända sig till nybildade kliniker och mottagningar som specialiserar sig på att utfärda rekommendationer för ersättning upp till 200 dollar.

För att kvalificera sig som marijuanamedicin-patient måste man lida av cancer, glaukom, migrän, epilepsi eller posttraumatisk stressyndrom. För ingen av dessa tillstånd utgör cannabis någon lindring, enligt den Amerikanska vetenskapsakademins stora genomgång som publicerades för två år sedan. Epilepsi möjligen undantaget, men i så fall enbart för barn med några mycket ovanliga former av sjukdomen.

Här finns emellertid numera en ett godkänt läkemedel, Epidiolex, som innehåller enbart CBD och så ser ingen cannabisplanta ut.

I kommentarsfältet till artikeln på sajten är tongångarna som vanligt upprörda över att marijuanaanvändningen förhindras. En menar att läkarna blivit mer hjärntvättade än andra och att de antagligen är de sämst informerade när det gäller marijuana. En annan skriver att Missouris läkarförbund inte bara är på fel sida om historien, utan också på fel sida om den medicinska historien och vetenskap i allmänhet.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.
Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar).

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk. I Europa har tillåter flera länder cannabis i medicinskt syfte. I Danmark pågår sedan 2018 ett stort pilotförsök med cannabisbehandling, bl a för vissa smärtpatienter.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Etiketter:

Annonser