”Hurra för den svarta marknaden”

YREKA Trots att cannabis legaliserades i Kalifornien efter en folkomröstning 2016, och trots att medicinskt bruk är tillåten sedan 1996, är den svarta marknaden i delstaten alltjämt mycket omfattande. Marijuna-sajters kommentarsfält kokar av ilska över polisrazzior.

Efter legaliseringen är marijuana fortfarande förbjuden i de flesta städer och counties (län). (Se Drugnews-artikel). Den svarta marknaden tycks vara större än någonsin och polisen ser inte mellan fingrarna. Dock räcker inte resurserna till.

Under maj och halva juni har den lokala polisen i samarbete med Kaliforniens nationalgarde beslagtagit nästan 20 000 illegalt odlade cannabisplantor enbart i Siskiyou county. I detta glest befolkade område med 45 000 invånare är all odling är förbjuden, utom maximalt tolv plantor för medicinskt bruk.

Gavin Newsom

 

Guvernören Gavin Newsom lovade redan i februari att sätta in nationalgardet mot den illegala marknaden. Eftersom det saknats finansiering har man tidigare inte kunnat genomföra de nödvändiga razziorna som nu sker i norra delen av Kalifornien.

Kommentarsfälten till artiklar i Marijuana Business Daily om händelserna är ganska underhållande att läsa. De domineras av arga manliga cannabisrökare som inte sällan formulerar sig slagkraftigt. En skriver att nationalgardet istället borde ge sig på de lokala politikerna som vägrar att utfärda licenser för legala odlingar.

En annan anser i sin kommentar att nationalgardet skulle göra mer nytta om de ägnade sig åt att förbättra regelverket för cannabis. ”Den nuvarande guvernören har visat sin totala inkompetens och likgiltighet mot invånarna genom att tillåta detta fiasko. Hurra för den Svarta Marknaden, den kommer alltid att vara överlägsen”, skriver han.

En tredje insändare uppmanar läsarna att bara köpa illegal marijuana och intygar att han aldrig röker eller säljer weed som det är skatt på.

Polisens razzior har fortsatt sedan dess. Under den senaste månaden har myndigheterna förstört 42 000 illegalt odlade plantor bara i de nordliga länen. Sheriffkontoret för Mendocino län meddelar, enligt Marijuana Business Daily 24 juli, att polisen under veckan utfärdat 28 order om husrannsakningar på marijuana-lantbruk längs Eel River. Man misstänker att odlingarna har förorenat vattnet med avfall, pesticider och bränsle från generatorer, samt dessutom förstört dammanläggningar. Ännu har inget åtal väckts.

Insatserna är ett led i länets kampanj ”Operation rengöring” som utförs i samarbete med olika delstatsmyndigheter för miljö-, vildmarks- och vattenvård samt nationalgardet.

I kommentarsfältet menar dock en att det är för mycket restriktioner och för svårt att få en licens att odla lagligt. Därför görs det illegalt. Gör det enklare för dem som vill bli marijuanaföretagare, är insändarens lösning på problemet.

Etiketter:

Annonser