EU-domstolen stoppar billig grekisk sprit

EU-domstolen sätter stopp för den lägre skatt som Grekland tillämpat på två traditionella spritsorter, tsipouro och tsikoudia. Det undantag som Grekland har kan inte omfatta mer än vad som uttryckligen har angets, det vill säga ouzo konstaterar domstolen.

Grekland har i sin nationella lagstiftning haft lägre skatt på två traditionella spritdrycker, tsipouro och tsikoudia. Det handlar dels om att man tagit ut halva skatten jämfört med liknande spritdrycker, dels om att man för produktion från små tillfälliga brännerier varit så låg som 59 cent per kilo färdig produkt. I det senare fallet är det långt under EU:s minimiskattenivå.

Grekland har i det direktiv som reglerar alkoholbeskattning i EU ett undantag som möjliggör för landet at ta ut en lägre skatt på ouzo. Grekland har låtit det undantaget omfatta också tsipouro och tsikoudia. I sin dom konstaterar EU-domstolen att ”denna undantagsbestämmelse

otvetydigt, vad gäller Republiken Grekland, uteslutande syftar på en ”aniskryddad spritdryck”, det vill säga ouzo”.

När det gäller nedsättningen för små och tillfälliga brännerier slår domstolen fast att den skattenivå som tillämpas, som motsvarar 59 euro per hektoliter, är mycket lägre än den 50-procentiga nedsättning som är tillåten att ge mindre producenter enligt direktivet. Även på den punkten får den grekiska alkoholskattelagstiftningen underkänt.

Annonser