IOGT-NTO slutar flyga inom Europa

IOGT-NTO-rörelsens kongresser i Örnsköldsvik har avslutats. IOGT-NTO:s kongress beslutade bland annat om att införa flygstopp inom organisationen under 2020.


Beslutet var ett resultat en motion till kongressen som uppmärksammade klimatfrågan och som ville se mer konkreta åtgärder. Motionen fick stöd av kongressen och nu ska ett flygstopp införas under 2020 med undantag för resor utanför Europa inom ramen för IOGT-NTO:s internationella arbete. Från 2021 ska i princip inga flygresor sker inom Europa.

Enligt IOGT-NTO:s tidning Accent räknar förbundsstyrelsen med att beslutet kommer att innebära ökade kostnader.

Kongressen tog också beslut om en förändrad distriktsindelning, där antalet distrikt minskas från 23 till åtta. Beslutet om ändrad gräns för nykterhetslöftet, exempelvis sänka dagens gräns för drycker från 2,25 promille,  kunde inte tas på årets kongress. Eftersom det är en gemensam fråga för hela IOGT-NTO-rörelsen behövde den frågan beredas också med övriga förbund.

På IOGT-NTO-kongressen återvaldes Johnny Mostacero, Halmstad, till ordförande och ny vice ordförande blir Lucas Nilsson, Lund.

Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, valde ett nytt ordförandepar på kongressen. Organisationen kommer framöver att ledas av Jane Segerblom och Filip Nyman. UNF beslutade också att slopa medlemsavgiften. Den avgående förbundsordföranden Isabelle Benfalk förklarar

– Vi har ett nytt medlemssystem som möjliggör det för våra medlemmar att bekräfta sitt medlemskap utan att behöva betala för det. Därför känns det onödigt med att behålla 50 kronor i medlemsavgift bara av princip.

Annonser