Tio nya substanser narkotikaklassas

Efter beslut av regeringen så har tio nya substanser utan medicinsk användning narkotikaklassats och träder i kraft 2 juli. Flera andra drogsubstanser som också säljs på nätet är också på gång att klassas.

De substanser som från tisdag hanteras rättsligt som narkotika har Folkhälsomyndigheten utrett och funnit har hälsorisker och kan medföra livsfara.

Dessa är:
4-HO-DIPT, 5-HO-DMT, 5-MeO-DET, 5-MeO-MALT, 5-MeO-NIPT, DIPT och MIPT som alla tillhör gruppen tryptaminer. Den första har tidigare varit klassad som hälsofarlig vara.

  • 2-metyl-AP-237 som tillhör gruppen opioider.
  • Dimetylon och dipentylon som tillhör gruppen katinoner.

Ingen av dessa används för medicinskt ändamål och har därför tagits upp på Läkemedelsverkets förteckning I (HSLF-FS 2019:16). Och innebär att det nu krävs specialtillstånd från myndigheten att föra in och ut alla dessa.
https://lakemedelsverket.se/overgripande/Lagar–regler/Lakemedelsverkets-foreskrifter—LVFS/

Dessutom klassas tio andra ämnen som hälsofarlig vara.

Folkhälsomyndigheten föreslog i veckan även fyra andra ämnen ska klassas som narkotika och fyra som hälsofarlig vara. De som myndigheten anser regeringen bör klassas som narkotika är:
1P-LSD som tillhör gruppen övriga och idag är klassificerad som hälsofarlig vara.
2-aminoindan som tillhör gruppen aminoindaner.
Och 4-metyl-alfa-PiHP och BMDP (även sålts under namnet MDPT) som tillhör gruppen katinoner.

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva ämnen på drogmarknaden och lämnar förslag till regeringen om hur substanserna bör regleras.

Annonser