Nya potentare cannabis-produkter i EU

LISSABON En rapport från EU:s narkotikacenter varnar för att russtarkare cannabis och även nya i ät- och drickbar form nått Europas drogmarknad och att övervakning måste öka av dessa varianter och om deras skadliga hälsoeffekter.

Cannabis är fortfarande den mest använda illegala drogen i Europa. Omkring 17,5 miljoner unga européer 15-34 år har använt den senaste året och ungefär en procent av EU-medborgare 15-64 år använder den näsa dagligen, enligt unionens drogcenter EMCDDA.

Men i takt med kommersialisering och legalisering ibland annat Nordamerika, så röks cannabis inte bara, utan produktutvecklas och saluförs även numer spetsad i livsmedel, exempelvis godis, kakor och drycker. Dessutom som ”medicinsk cannabis” och syntetiska varianter, som gör att unionen har fullt upp att försöka övervaka nya sorter.

Alexis Goosdeel. Foto: Drugnews

– Den nuvarande cannabis-marknadens dynamiska karaktär och diversifiering av tillgängliga produkter innebär stora utmaningar. Nya och mer potenta cannabis-varianter kan få allvarliga konsekvenser för användarnas folkhälsa, säger centrets chef Alexis Goosdeel i en kommentar.

Han anser att övervakning av nya trender på cannabisområdet vad gäller produkter i Europa behövs för att bättre förstå och kunna informera i narkotikadebatten.

Från 2006 till 2016 har koncentrationen av rusämnet THC i marijuana fördubblats från cirka fem till tio procent och för hasch från omkring åtta till 17 procent i Europa. Det finns såväl inomhusodlingar i EU-länder som tar fram nya russtarka sorter, medan en stor del hasch smugglas från Marocko.

Nya cannabis-produkter

Även nya produkter blir vanligare. Både i drycker (typ öl och cola i Nordamerika) och ätbara former där rushalt inte alltid anges och risk för förgiftning är större, också barn som lockats pröva cannabis-godis har fått i sig drogen av misstag. (Kanada som legaliserat cannabis kommer från december även tillåta försäljning av varianter avsedda att äta och dricka, enligt CBC).

Men det förekommer även i Europa koncentrerat från cannabis-plantan genom extrahering, exempelvis genom upphettning och tryck, flyktiga lösningsmedel eller gaser och kan ha höga THC-halter uppåt 70-80 procent.

Dessutom finns syntetisk cannabis som kan vara mycket potenta. Några av dessa konstgjorda produkter med ofta udda namn – framtagna av oseriösa kemister – säljs som ”lagliga”, men allt flera länder klassar dem allt snabbare. En av de första som upptäcktes i Europa 2008 var JWH-018, som kom att saluföras som ”Spice” och ledde till att många användare blev förgiftade och några avled. Idag har hittills över 180 syntetiska cannabinoider rapporterats till EMCDDA.

Konsumtion av cannabis koncentrerat med hög THC-halt kan öka risken för psykos och beroende, konstaterar EMCDDA.

Enligt en tidigare rapport i juni om drogsituationen i EU så påbörjade 155 000 invånare år 2017 behandling för cannabis-problem, varav 83 000 för första gången.
I Sverige har vården märkt att fler ungdomar söker hjälp för psykiska problem, bland annat psykotiska symtom, efter att ha rökt cannabis. Personal på Maria Ungdom menar att orsaken är att drogen blivit allt starkare senare år, rapporterar SvD.

EU-rapporten om nya potentare cannabis-sorter omfattar även en översikt av tillåtna cannabis-baserade produkter avsedda för medicinsk användning.

Annonser