Varannan ser alkoholproblem på jobbet

Mer än varannan på arbetsplatser har misstänkt att en kollega eller chef har alkoholproblem. Men bara var tredje tar upp det med chefen och problemen tar ofta lång tid att upptäcka, visar Sifo-undersökning. /LO-basen berättar i Systembolagets nya Alkoholrapport om beslutet att sluta dricka.

Det är i Systembolagets ”Alkoholrapport 2019” som enkäten redovisas. 3000 yrkesverksamma personer, mellan 18 och 64 år, har deltagit via en webbpanel – 1 000 chefer och 2000 medarbetare i 18 olika branscher.

Över hälften av dessa har någon gång trott att en kollega på jobbet har alkoholproblem, men bara 36 procent av dem hade informerat en chef eller person med personalansvar.

Magdalena Gerger, Systembolaget. Foto: Drugnews

 Inte sällan är det på jobbet som de första tecknen på alkoholproblem kan observeras, men då gäller det att både kollegor och chefer vågar se och även agera”, skriver Magdalena Gerger, VD Systembolaget, i förordet till rapporten.
Rapporten – i år med fokus på alkohol och arbetsliv – presenterades i tisdags i Stockholm.

I arbetsplats-enkäten uppger även att var tredje anställd att de sett kollega eller chef berusade någon gång som betett sig olämpligt på en personalfest. Och var fjärde chef tycker sig behöva mer kunskap om hur alkoholproblem bland medarbetare kan upptäckas.

Flera av de som har ett riskbruk är personer som arbetar och är väl etablerade på arbetsmarknaden. Det innebär att jobbet är en viktig arena för insatser mot problematisk alkoholkonsumtion, menar Magdalena Gerger.

Men det kan ta lång tid att upptäcka alkohol, där kan företagshälsovården vara viktig, enligt Ulric Hermansson, socionom och alkoholforskare på Karolinska Institutet.

Ulric Hermansson

– Ofta kan det ta hela tio år innan alkoholproblem uppmärksammas på arbetsplatsen. Alla vinner på om alkoholproblem kan identifieras och hanteras på ett tidigt stadium, och företagshälsovården har utmärkta förutsättningar att ställa frågor om alkoholvanor i samband med de vanliga hälsoundersökningarna, säger han.

I rapporten medföljer även en metodhandbok med konkreta tips och information till chefer för att förebygga och agera för att inte problemen trappas upp.

Flera personer intervjuas även om sina alkoholproblem och hur de kom ur dem. En kvinna berättar om hur ”min arbetsgivare räddade livet på mig” med stöd, öppenvårdsprogram, AA-möten och få fortsätta arbeta på halvtid.

Karl-Petter Thorwaldsson, LO. Foto: Fredrik Hjerling

Och LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson berättar i Systembolagets rapport om hur det är svårt att bryta en alkoholnorm och dricka alkohol på ”lagom nivå”. Till slut bestämde hans sig för att avstå helt från alkohol under ett helt år.
– Jag stod inte ut med mig själv när jag var berusad, säger han i intervjun.

Idag dricker han inget starkare än folköl och aldrig när han befinner sig i offentligheten.
Vid representation har LO numer helt bannlyst alkohol och Thorwaldsson tycker att chefer på alla nivåer bör strunta i att bjuda till after work och kickoffer med alkohol.

• Fotnot: Systembolagets ”Alkoholrapport 2019” (pdf-fil, 72 sidor). Förutom enkät och intervjuer presenteras även forskning, ny statistik och trender om alkoholkonsumtion och skadeutveckling.

 

Annonser