Peter Allebeck får Kunskapspriset

Professor Peter Allebeck har tilldelats Systembolagets Kunskapspris 2019 för en alkoholforskning som bidragit till ”samhällets arbete för att minska alkoholskador”. Ett juniorstipendium går till psykologen Sara Wallhed Finn för forskning inom prevention- och behandling.

Sara Wallhed Finn

Peter Allebeck, professor i socialmedicin på Karolinska institutet, får 100 000 kronor i årliga Kunskapspriset till en alkoholforskare, och Sara Wallhed Finn, som disputerade 2018 på KI, får juniora stipendiet på 50 000 kronor för sin fördjupade forskning med fokus på hälso- och sjukvården.
Priserna delades ut under Systembolagets alkoholforskningskonferens på Skarpö nära Waxholm i fredags.

Drugnews ringde Peter Allebeck och gratulerade till Kunskapspriset.
– Tack, trevligt. Jag ser priset som erkännande för ett viktigt forskningsfält som alkoholen är. Det är tvärvetenskapligt och passar mig bra som är intresserad av både socialmedicin och naturvetenskap, säger han.

67-årige Peter Allebecks longitudinella studier där personer följts längre tid för att analysera riskfaktorer och konsekvenser av sjukdomar och hälsoproblem har uppmärksammats och bidragit till ökad kunskap om alkohol och andra drogers skadliga effekter.

Allebeck var med och initierade värnpliktsstudier från 1980-talet som följde upp frågor om alkohol, cannabis och psykologisk befinnande bland de unga män som mönstrade. Något som forskare fortsatt följa upp och blivit internationellt uppmärksammade.

Där kunde samband mellan tidigt cannabisrökande och risk att senare utveckla schizofreni noteras och unga män som hade hög alkoholkonsumtion hade förhöjd risk för våldsam död och olyckor senare i livet.

– Vi har även visat att vissa påstående om alkoholens nyttoeffekter för hälsan varit överdrivna utan vetenskaplig grund, säger han.
Han arbetade även i Göteborg några år och forskade om alkoholens effekter för kvinnor.

 Peter Allebeck är också engagerad i samhällsdebatten och är ordförande i drogrestriktiva nätverket Nordan, som bl a kampanjar för alkoholfria flyg och hotellrum utan alkohol i minibaren.

• Drugnews: vilken är den mest brännande alkoholfrågan idag, tycker du?
– Vi i Sverige och övriga Norden bör försvara vår restriktiva alkoholpolitik av försäljning och tillgång. Debatten om gårdsförsäljning är en avart och kommuner borde vara mer aktiva med alkoholtillstånd, exempelvis för att begränsa nattöppna krogar, svarar han.

Som positiva exempel nämner han projektet Fotboll utan fylla, som försöker göra svenska idrottsarenor nyktrare, och Mallorca som medvetet börjat begränsa berusningsturism. Men internationellt är han bekymrad över en ökad alkoholkonsumtion i Latinamerika, Södra Afrika, Indien och Kina.

Idag ägnar han mycket tid åt den globala sjukdomsbördan och tillhör nätverk med tusentals forskare som samlar in och analyserar enorma datamängder. Det är till nya datorer och resekostnader han nog kommer använda en del av pengarna från Kunskapspriset.

Systembolaget har vid sidan av att bedriva kontrollerad ansvarsfull försäljning av alkohol även som samhällsuppdrag att informera och sprida kunskap om dryckernas risker och negativa effekter. Bland annat genom att stödja alkoholforskning.

Annonser