”Tullens smuggelkontroll inte effektiv”

Tullverket saknar ingående kunskap om smuggling till Sverige och brister i att ta fram och hantera underrättelser. Det menar Riksrevisionen i en ny granskningsrapport.

Rikrevisionens rapport

Det är bidragande orsaker till försämrad effektivitet i tullkontrollen, enligt Rikrevisionens rapport Tullverkets kontroll – en träffsäker verksamhet?” (RiR 2019:12, pdf-fil, 90 sidor).

– Tullverket har en svår uppgift som ska utföras med begränsade resurser. Granskningen visar att Tullverket inte har skaffat sig tillräckliga underlag för att kunna styra insatserna till de områden där de gör mest nytta, säger riksrevisor Stefan Lundgren i en kommentar.

För att ägna sig åt effektiv kontroll behöver tullen ha god kunskap om vad, hur och vilka mängder varor smugglas. Den kunskapen behöver bli bättre, särskilt när det gäller införsel av vapen. Granskningen har även hittat brister i Tullverkets underrättelseverksamhet.

 Ytterligare ett progblem är att myndigheten fått sämre möjlighet att använda passagerarlistor från flygbolagen för att kunna identifiera misstänkta smugglare. Det beror på att det går långsamt för flygbolag att ansluta sig till ett nytt digitalt system, som polisen administrerar.

– Den här situationen gör det svårare för Tullverket att stoppa införsel av illegala varor. Regeringen bör därför vidta åtgärder för att skynda på flygbolagens anslutning, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Riksrevisionen rekommenderar Tullverket att för att bli effektivare att bland annat öka kunskapen om smuggling, utveckla underrättelsearbetet och kontrollen av skjutvapen.

Trots växande problem med gängskjutningar i landet, så beslagtog tullen bara 41 vapen ifjol. Däremot ökade beslag av explosiva varor till över 28 200 stycken.

• Idag har Tullverket knappt 2000 anställda, varav cirka 400 i gränsskyddet, och begärde nyligen extra resurser hos regeringen för att kunna anställa 500 fler tullare. Tullen har under våren också öppnat en ny tipslinje (telefonnummer 90 114) dit allmänhet kan ringa med information om misstänkt smuggling av exempelvis vapen och narkotika.

MYNDIGHETSSAMARBETE Förra veckan lämnades en rapport från tolv myndigheter – där Tullverket ingår – som sedan 2009 samarbetar mot organiserad brottslighet till inrikesminister Mikael Damberg. Satsningen var effektiv ifjol, 27 nationella operativa myndighetsgemensamma insatser ledde till att över ett tusen personer åtalades och 304 fängelseår utdömdes i tingsrätten, en dubblering jämfört med året före.
Det handlade bl a om att förhindra brott mot välfärdssystemet, men beslagtogs även mycket vapen och narkotika ifjol i projektet, exempelvis 170 kilo cannabis och 60 000 narkotikaklassade tabletter.

MYNDIGHETSSAMARBETE Rikspolischef Anders Thornberg överlämnar rapport till inrikesminister Mikael Damberg. Foto: Polisen

Annonser