Recoverymässa i Göteborg lockade många

För första gången i Göteborg anordnades en mässa med tema recovery – återhämtning – med fokus på det stöd som faktiskt finns för att ta sig ur missbruk och beroende tillbaka till samhället.


– Vi vill samla många från såväl civila samhället som myndigheter för att inge hopp och visa på möjligheter istället för att fastna i problem. Se till helheten för att underlätta återintegrering i samhället, säger Linda Nilsson, som är utvecklingsledare på Social resursförvaltning i Göteborg stad, till Drugnews.

Flera hundra människor kom i torsdags till Dalheimers hus på Slottsskogsgatan i stadsdelen Majorna-Linné. Där hölls tal, spelades musik, delades personliga berättelser och ordnades workshop med yoga mot beroende, rättviseteater och öppet NA-möte (anonyma narkomaner).

Där fanns också ett femtiotal utställare från nätverk och kamratföreningar som Kris, Basta, Föräldraföreningen mot narkotika, Vägen ut, Stadsmissionen, Gatans lag, Självhjälpshuset Solkatten med flera.

Flera deltagare har själva gjort en recovery-resa tillbaka till samhället. En var Hasse Björk som funnit gemenskap och livsviktiga aktiviteter i Länkarna och nu varit nykter i över elva år.
– Det handlar om att lära sig att leva nykter och drogfri, säger han till P4 Göteborg.

Mässan är del i ett projekt i Majorna-Linné, en tidigare arbetarstadsdel som delvis blivit ett mer hippt medelklassområde och numer sticker ut med större alkohol- och drogproblem än övriga Göteborg.

Linda Nilsson. Foto: Drugnews

– I mätningar är alkohol-, cannabisanvändning och tungt missbruk högt i stadsdelen, och även vad gäller psykisk ohälsa. Området är krogtätt och attityder till narkotika mer liberala, säger Linda Nilsson.
Och det är ofta till centrala Göteborg som gängen kommer från förorter och langar droger till innerstadsbor, som blir del av en kriminell marknad.

Det är ofta första året i personers resa mot drogfrihet som är svårast och risken för återfall är störst. Ensamhet, bryta sociala mönster, svårighet hitta sysselsättning och en ny plats i samhället och inte bli isolerad är utmaningar för många.

Recovery Göteborg försöker hjälpa att hitta nya vägar för att stärka individers egna resurser och bygga ett ”recoverykapital”. Återhämta sig från beroende och bli en tillgång i samhället och en del av lösningen.

Tidig morgon på Karl Johansgatan, Majorna. Foto: Pasi Mämmelä CC by 2.0
–  Vi har mycket att vinna på att bygga upp ett recoverykapital, inte enbart för den enskilde individen och dess närstående, utan för hela samhället. Genom att samla olika aktörer och börja nätverka kan vi ge ett bättre stöd, säger Monica Fäldt, samordnare för projektet i Majorna-Linné, till Drugnews.

Pilotprojektet som löper ut i maj har koncentrerats på metodutveckling – att samla de goda krafter som finns i lokalsamhället för att stödja människor från missbruk till en drogfri tillvaro. Tanken är att framöver fler stadsdelar ska arbeta tillsammans i den riktningen.

• Fotnot: Recovery Göteborg är ett nätverk av aktörer, föreningar och organisationer som drivs av människor som lever i recovery, som arbetar med människor med drogproblem och anhöriga.

Annonser