Fjärilspriset 2019 till Eva Dozzi

Eva Dozzi som kämpat för sin dotter Sannes liv och uthålligt lyft frågan om avsaknad av adekvat vård för personer med samsjuklighet till politiker får 2019 års Fjärilspris av kvinnonätverket KSAN.

Dottern som lidit av svår anorexi, ångest och posttraumatisk stressyndrom (PTSD) hamnade mellan stolarna mellan psykiatrin och vården. SVT och Uppdrag Granskning berättade – bland annat i dokumentären Vem kan rädda Sanne? – om hur den traumatiserade flickan under tolv dagar kördes 14 resor mellan olika institutioner.

Modern fick inte svar från någon och inget tog ansvar för att ge dottern vård. ”Det känns så jävligt att jag inte har ord för det”, berättade Eva Dozzi i SVT.

ANHÖRIGA på väg till socialministern med upprop. Eva Dozzi t v. Foto: Jessica Vikberg


Uppmärksamheten kring Sanne och andra utsatta unga med psykisk ohälsa och drogberoende som inte fått rätt hjälp ledde till att riksdagens socialutskott nyligen ordnade en hearing om bristande vårdinsatser vid samsjuklighet. Dozzi och många fler anhöriga marscherade efteråt till en uppvaktning hos socialministern, som fick ta del av deras berättelser.

Eva Dozzi från Stockholm fick i måndags emotta Fjärilspriset av Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, för att som förebild lyft frågan som blivit ett ansvar för politiker och myndigheter.

Hon har med sin långsiktiga kamp för sitt barns hälsa synliggjort avsaknad av adekvat vård och hjälp som drabbat beroende med psykisk ohälsa. Hon har gett röst åt de svagaste, de mest utsatta barn som samhället lämnat vind för våg eller placerat på undermåliga statliga institutioner”, som det står i motiveringen.

Utmärkelsen (ett silversmycke designat av Annika Åkerfeldt) ges varje år till en person som visat mod och engagemang i alkohol-, läkemedels- och drogfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv.

Priset utdelades i samband med KSAN:s årsmöte i Stockholm. Där omvaldes Lena Josefsson till ordförande. En psykolog föreläste även om att PTSD är dubbelt vanligare bland kvinnor än män, främst till följd av mäns våld mot kvinnor skapar lidande.
I ett uttalande från mötet uppmanades riksdagen att börja förbereda för att göra kvinnokonventionen till svensk lag.

Nätverket KSAN bildades 1943 och består idag av 39 medlemsorganisationer som samlar drygt 320 000 kvinnor i Sverige.

• Fotnot: SVT UG sänder 10 april uppföljaren om Sanne och andra drabbade, Psykrevolten” (finns redan på SVTPlay).

Annonser