Kokain ökar och dödar fler

Missbruket av kokain har ökat och allt fler dör, 20 personer ifjol. Kokain ansågs tidigare som en lyxdrog i storstädernas nöjesliv, men har blivit billigare, renare och finns idag i hela landet.

Det rapporterar flera medier i torsdags som samverkat i en undersökning, som en del av Gräv 19 (pågår 5-6 april i Kalmar), om kokainet utbredning och effekter i Sverige. Både personer som tidigare sålt drogen och de som fastnat i beroende av den intervjuas.

Enligt Rättsmedicinalverket så förekommer drogen fyra gånger oftare än tidigare i de droganalyser som görs av positiva prov. Men kokain hittas också som bidragande dödsorsak i de obduktioner som myndigheten gör.

Från elva obduktionsfall 2011 till 104 fall ifjol där kokain förekom.
– Det är en tiofaldig ökning som beror på ökad tillgång och ökat bruk i samhället, säger Robert Kronstrand, toxikolog på RMV, till SVT.

Av de 104 dödsfallen bedöms kokainintag i 20 fall varit direkt dödsorsak, ensam eller i mixer med andra preparat. Tidigare år var det bara enstaka dödsfall som kunde knytas till drogen.

Dels handlar det om starkare preparat och som ofta tas tillsammans med andra droger och alkohol. Men det har även skett en miljöförändring, nu når kokain hela landet, även mindre samhällen. Och snortas även av individer enskilt.
– Från att ha missbrukats på krogen där personen kunnat få snabb hjälp om den kollapsat av en överdos, är det personer som är ensamma och hittas avlidna hemma, säger Robert Kronstrand.

Den centralstimulerande drogen kokain har blivit starkare vilket ökar risken för överdoser, som kan leda till exempelvis hjärtinfarkt, hjärnblödning eller organsvikt. Tas den med opiater finns risk för andningsstillestånd.

Kokain är ännu inte lika vanlig som cannabis och amfetamin, men har ökat i Sverige. Drogen kopplas även till gängkriminalitet och konflikter om marknader.

Kokaodling i Anderna

Den ökade användningen är en del av en internationell trend, situationen här liknar den i Europa och Västvärlden. Och FN slog ifjol larm om att ökade kokaskördar i Latinamerika, där Colombia står för största produktionen av slutprodukten kokain, och kommer leda till ökad smuggling och tillgång kokain i världen.

Vattenanalyser i flera europeiska städer visar som EU:s drogmyndighet sammanställt visar också på en ökat kokainanvändande i unionen.

Svenska polisens och tullens beslag av drogen har ökat. Före 2012 gjorde polisen färre än ett tusen beslag per, men har ökat till över 3 700 beslag ifjol.
Tullverkets beslag har ökat från knapp hundra tidigare per år till mellan 250 och 340 beslag senaste tre åren. Ifjol stoppade tullen 488 kilo kokain, det mesta på ett decennium, varav merparten i två stora beslag.

Då narkotikabrott främst är ett spaningsbrott, så behöver polisen mer fokusera på nya grupper som säljer och använder kokain. Nya ligor konkurrerar samtidigt med mer traditionella, vilket gör att nya smuggelvägar uppstår, som tullen måste bevaka. Några trader i kokaintrafiken från Latinamerika går via Iberiska halvön, Italien, Holland och ibland via Baltikum på väg mot slutmarknaden.

– Man tog exempelvis i Lettland ett parti på över ett ton. Där sa man att en del säkert var avsett för Sverige. Ofta går det i lastbilstrafik eller i personbil i mindre mängder. Det finns olika tillvägagångssätt beroende vilken kriminell struktur eller individ vi talar om, säger Steve Alm, strategiska analytiker på NOA (polisens nationella operativa avdelning), till Sveriges Radio.

Annonser