Nya heroinvägar från Asien över Afrika

KABUL/WIEN Efter rekordskördar av opium i Afghanistan letar sig slutprodukten heroin fram på nya smuggelvägar till väst. Senare år har ”södra rutten” över Afrika blivit allt viktigare.

Sedan länge har talibanerna i Afghanistan kontrollerat större delen av landets heroinproduktion och därmed också världsutbudet. Idag handlar det om 85 procent av den globala produktionen.

År 2017 ökade produktionen av opium (som är råvara för heroin) med 65 procent till 10 500 ton. Enligt FN:s narkotikabyrå, UNODC, är det den högsta siffran någonsin sedan man år 2000 började samla statistik.

Under många år gick den viktigaste avsättningen för talibanheroinet via Turkiet över ”Balkarutten” till Västeuropa. Senare tillkom en rutt via Ryska Federationen. Under senare år har ”Södra rutten” via Afrika blivit allt viktigare. Denna kallas ibland för ”The Smack Track”, närmast att översätta med ”Heroinspåret”.

Ur FN-rapporten World drug report 2018.

Åtskilligt av heroinet transporteras i båtar från iranska Makra-kusten till Somalia, Kenya, Tanzania, Moçambique och Sydafrika. Från dessa länder smugglas stora mängder vidare till Europa.

Heroinhandeln har på många håll kommit att dominera de lokala ekonomierna. Så beräknas i Moçambique heroin vara den viktigaste eller möjligen näst viktigaste exportprodukten (efter kol).

Afrika har tidigare betraktas mest som ett genomgångsområde för narkotika till Nordamerika och Västeuropa. Men som så många tidigare genomgångsområden har Afrika fått uppleva att stora mängder droger sipprat ner till lokalt missbruk. Heroinet har blivit en faktor i regionala brottsliga ekonomier, som står under beskydd av lokala eliter.

Trots den omfattande illegala handeln görs få stora beslag. Stora internationella bidragsgivare har tvekat att ta upp frågor om polisens ineffektivitet och korruption. Den tidigare beväpnade rörelsen Frelimo, som blivit det statsbärande partiet i Moçambique, ger smugglare skydd mot gripanden. Det har gjort hamnstaden Nacala till ett smuggelcentrum, enligt kartläggningen The heroin coast (2018).

Till spridningen av heroin och andra substanser bidrar att även mellanled betalas med narkotika. Heroinet har också blivit modedrog de senaste fem åren, då det ersatt metamfetamin.

Missbruket har ökat, men statistiken är bristfällig. En särskild risk är att heroin ofta injiceras med delade sprutor i ett land som har hög frekvens av HIV, det virus som orsakar aids.

FN har också varnat för att den illegala handeln med heroin och annan narkotika finansierar våldsam extremism.

• Källor: Haysom o.a. 2018 The heroin coast, ENACT (pdf-fil, 54 sidor).
Economist 2018 Feb. 02.
UNODC 201,6 The Afghan Opiate Trade and Africa. UNODC, The 2018 World drug report

Annonser