Åtta nätdroger till narkotikaklassas

Regeringen har beslutat narkotikaklassa ytterligare åtta farliga substanser som saluförs på nätet. Flera av dem kan kopplas till dödsfall i Sverige.

– Utvecklingen av nya farliga nätdroger går fort. Därför är det viktigt att vi som lagstiftare agerar snabbt och narkotikaklassar nya farliga substanser. Det möjliggör för polisen att agera mot försäljningen, säger socialminister Lena Hallengren (S) i en kommentar.

De åtta droger som nu klassas som narkotika har alla tidigare varit klassade som hälsofarliga varor. Dessa är:

  • 3-klorometkatinon (3-CMC), 4-klorometkatinon (4-CMC) och bk-2C-B som tillhör gruppen katinoner.
  • ADB-FUBINACA, THJ-2201 och FUB-144 som är cannabinoider.
  • Och Cyklopentylfentanyl och valerylfentanyl som är opioider.

De är ”designerdroger” som tillverkas utanför läkemedelsindustrin för att en tid kringgå klassning. Samtliga har beslagtagits och identifierats i landet och diskuteras och säljs på olika drogforum på nätet.

Rättsmedicinalverket har konstaterat dödsfall och brottsfall till några av dem och Giftinformationscentralen har rapporterat förgiftningsfall för några.
Efter fängelsedomar mot nätförsäljare av livsfarliga fentanyler-varianter (mycket starka opioider) ifjol och ökade polisingripande mot svenska hemsidor som saluför droger har antalet överdoser och dödsfall av fentanyler minskat.

Det är Folkhälsomyndigheten som utreder och till regeringen föreslår klassificeringar av nya missbrukssubstanser. Ifjol reglerades över 50 nya drogsubstanser genom klassning – två av dem var läkemedel, 30 nätdroger klassades som narkotika och över tjugo substanser som hälsofarlig vara.

Annonser