Systemet säljer mer – men drickandet minskar

Systembolaget sålde mer alkohol ifjol, men svenskarnas totala alkoholkonsumtion sjunker. Det beror på att resandeinförsel och smuggling har minskat kraftigt när svenska kronan faller mot euron.

Totalkonsumtionen minskade 2018 till lite drygt 8,8 liter, mätt i ren alkohol, per invånare 15 år och äldre per år, vilket är två procent mindre än året före (9,02 liter). Siffrorna från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) är preliminära, men visar på en minskad alkoholkonsumtion över tid på sju procent senaste decenniet och lägsta nivån sedan millennieskiftet. (Totalt är totalkonsumtionen dock större än före EU-inträdet 1995).

Systembolaget ökade sin försäljning ifjol med två procent i ren alkohol. Men införseln i samband med resor sjönk istället kraftigt, hela en fjärdedel och även köp av insmugglad sprit, vin och öl minskade med totalt sex procent.

Björn Trolldal

– Den är nog den försvagade svenska kronans gentemot euron som bidragit. Det har relativt sett blivit billigare att handla alkohol på Systembolaget än utomlands, trots skattehöjningarna under senare år, säger Björn Trolldal, alkoholforskare på CAN, till Drugnews.

Men överlag minskar alltså drickandet i Sverige, vilket följer en längre trend.
– Det är mycket troligt att nedgången kommer att fortsätta framöver. Unga dricker mindre och tar med det mönstret upp i åren. Nedgången är del av en internationell trend, sociala kontrollen är större, unga har inte tid att dricka, prioriterar hälsa och annat, säger han.

Dryckesvanorna har ändrats över tid. Alkohol dricks inte oftare, men däremot i mindre mängder vid varje per tillfälle. Berusningsdrickande har alltså minskat och relaterat våld, samtidigt är det fortfarande många kring de som ändå dricker mycket som påverkas negativt, betonar Björn Trolldal.

Alkoholkonsumtionen i landet har alltmer gått från starksprit till vin och öl. En snittkonsumtion på 8,8 liter ren alkohol per person motsvarar ungefär 319 halvliters burkar starköl eller 92 flaskor vin på årsbasis.

Den registrerade delen av alkoholinköpen (Systembolaget, restauranger, folköl) har ökat och oregistrerade delen (privatinförsel, smuggling, tillverkning etc.) har minskat med 16 procent senaste året. Trots uppmärksammad näthandel, så ligger internetköp av alkohol stabilt kvar kring bara 1,2 procent av totala konsumtionen.

• Alkoholkonsumtionens utveckling följs sedan millennieskiftet genom s.k. Monitormätningar. Dels intervjuer med 18 000 personer om dryckesvanor, dels uppgifter om försäljning och uppskattningar av gränshandel. Definitiva rapporten över 2018 års alkoholkonsumtion publiceras först i september av CAN.

• CAN-pm ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2018” (pdf-fil, 10 sidor).

Annonser