Svenskar mer tillåtande till alkohol

Svenskars attityder till alkohol, vardagsdrickande och berusning har blivit mer tillåtande, också när barn finns med. Attityderna är dock olika runt landet, visar IQ:s nya rapport Alkoholindex 2018.

Det är Systembolagets dotterbolag Index, som verkar för en ”smartare syn på alkohol”, som för nionde gången låtit undersöka befolkningens inställning till alkohol, särskilt berusningsdrickande.

Tre trender träder fram efter senaste rapporten, som släpps på torsdagen:
Kvinnor har blivit mer tillåtande till alkohol. Traditionellt har män varit mer tillåtande och är det fortfarande – men skillnaden mellan könen minskar. Särskilt äldre kvinnor driver på den utvecklingen, enligt IQ.

Mer okey att bli berusad kring barn och bjuda minderåriga. Från att vuxna haft en ganska restriktivt syn på alkohol att bjuda sina barn, så kan en förändring nu noteras. År 2010 ansåg 56 procent av de intervjuade i Alkoholindex att det var helt fel att bjuda unga under 18 år på alkohol, ifjol var motsvarande siffra 37 procent.
Och färre tycker det är helt fel att bli berusad när barn finns med.

Vardagsdrickande blivit mer accepterat. Inte i någon tidigare Alkoholattityd-mätning så har det varit så tillåtande – både bland kvinnor och män – att dricka alkohol på vardagar. Det är särskilt de äldre som blivit mer liberala, medan de yngre blivit mer restriktiva till vardagsdrickande.

Studien visar också att färre tycker det är helt fel att använda alkohol till vardags för att slappna av.

Karina Hagman, IQ. Foto: Drugnews

Karin Hagman, vd på IQ-initiativet, anser det är oroväckande att vi blivit allt mer tillåtande till berusningsdrickande.
En orsak kan vara att vi så ofta exponeras för alkoholreklam och att alkohol är mer tillgängligt i dag. Det kan leda till negativa konsekvenser både för den enskilda individen och för samhället i stort, säger hon i ett pressmeddelande.

ur IQ:s Alkoholindex. Några andra län hade under 100 svar och blir osäkra. *Blekinge och Kronoberg 50-89 intervjuer, Kalmar län, Västmanland och Västernorrland mellan 90-100 intervjuer.

I rapporten redovisas även för första gången indexsvaren på länsnivå. Även om antal svar i några regioner varit alltför få och gör resultatet mer osäkert, så märks en stor spännvidd i synen på alkohol i landet.
I Blekinge* och Södermanland följt av Jönköpings och Örebro län är befolkningen överlag mer måttfull eller återhållsam. Medan invånare i Halland är mest tillåtande till alkohol, följt av Gävleborg och Västerbotten. Västra Götaland ligger på ett riksgenomsnitt (61,4).
(Gotland och Jämtland hade färre än 50 svar vardera och redovisas därför inte).

  Alkoholindex 2018. Novus har gjort studien på baserat på 4240 intervjuer ifjol, samma nio frågor om sin syn på alkohol, särskilt berusningsdrickande, i olika situationer har ställts till personer 16 år och äldre sedan 2010. Ett index tas fram för varje år, som samlat mått på svenskarnas attityder. Desto högre index, ju mer återhållsam är attityden.

Annonser