Thailand godkänt medicinsk marijuana

BANGKOK Thailands parlament har röstat för att tillåta cannabis i medicinskt och forskningssyfte. Landet blir därmed första land att tillåta drogen i en region där narkotikabrott annars bestraffas mycket hårt.

Det var militärregeringens utnämnda parlament NLA som på juldagen i en tredje översyn av narkotikalagen från 1979 beslutade legalisera tillverkning, import, export, innehav och användning av cannabis och kratom* i medicinskt syfte.

Godkännandet tillsammans med andra beslut vid extrasammanträdet visades i en tv-sändning.
– Detta är en nyårsgåva från parlamentet till regeringen och det thailändska folket, sa Somchai Sawangkarn, ordförande i det utskott som förberett lagen, rapporterar Reuters och TT.

Cannabis användes fram till 1930-talet i Thailand för smärtlindring och mot utmattning. Senare decennium har narkotikahantering i Sydostasien varit tabu och rättsligt behandlats drakoniskt, flera länder har dödsstraff kvar.

Legaliserings-aktivister hoppas att medicinsk marijuana bara är ett första steg till legalisering även för nöjesbruk i Thailand. Och en uppmjukning i synen på droger i regionen.

Men debatten om nya cannabisregler i Thailand har främst gällt farhågor om att utländska bolag kan få patent och licenser för medicinskt bruk som skulle höja priset på marknaden. Och därmed göra det svårare för fattiga thailändare med besvär och forskare att få tillgång till marijuana-extrakt, rapporterar Reuters.

Licenser för produktion, handel och hantering av cannabis och kratom ska främst gälla statliga organisationer för medicin, forskning och utbildning, vårdgivare, Röda korset, jordbruk, thailändsk traditionell och alternativ medicin. Patienter (även utländska besökare) som bär cannabis ska kunna uppvisa recept eller certifikat om mängd och vilka sjukdomar som behandlas. Regelbrytare riskerar dryga böter eller fängelse, enligt artikel i Bangkok Post.

• Fotnot: *Extraktet kratom består av pulveriserade blad från träd i Sydostasien med psykoaktiva substansen mitragynin. Anses smärtstillande och potenshöjande, några menar det är besläktat med både kaffe och LSD. Kan vara psykiskt beroendeframkallande.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.
Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar).

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk. I Europa har tillåter flera länder cannabis i medicinskt syfte. I Danmark pågår sedan 2018 ett stort pilotförsök med cannabisbehandling, bl a för vissa smärtpatienter.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser