Ny skärpt tobakslag klubbad i riksdagen

Utvidgat rökförbud på vissa allmänna platser utomhus och framöver även på uteserveringar. Riksdagen har debatt antagit en ny tobakslag som börjar gälla 1 juli nästa år.

Något i skymundan av striden om statsbudgeten och regeringsmakten antog riksdagen i onsdags en ny tobakslag som ska ersätta två äldre lagar. Den rödgröna regeringens proposition till ny tobakslag bifölls i huvudsak med mindre ändringar i socialutskottet.

Minst 10 000 svenskar dör årligen i förtid på grund av tobaksrökning och 100 000 insjuknar i relaterade sjukdomar. Tobaksskador kostar samhället över 31 miljarder kronor årligen.

Sveriges riksdag. Foto: Drugnews

Partierna är eniga om att cigaretter är hotar folkhälsan och att särskilt unga ska skyddas, men har skilda uppfattningar om vilka nödvändiga åtgärder som behövs och även i synen på snus och marknadsföring av tobak.

Riksdagen röstade för att utomhus utvidga rökförbud till lekplatser, busskurer och perronger. De borgerliga var emot rökförbud på uteserveringar, men förslaget gick igenom sedan rödgröna partierna röstade för och SD och Liberalerna (som hade eget yrkande emot) lade ner sina röster. Förbudet kommer även gälla för elektroniska cigaretter.

Annat som kommer gälla från nästa sommar är tillståndsplikt för tobaksförsäljare. Snusförpackningar måste innehålla minst 20 förpackningar. Sverige ska ratificera WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobak. Dessutom ska tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning – för att försvåra smuggling – genomföras och gäller från 20 maj 2019.

Några borgerliga ledamöter menade i debatten, dagen före besluten om utvidgade rökförbud, att förbudslinjen går för långt ibland om tobak och att individer har rätt att göra dåliga val i livet, och att snus inte är en inkörsport utan en utväg från rökning.

Joar Forssell
Joar Forssell. Foto: Drugnews

– Herregud, kan inte politiker ibland bara chilla, ta en prilla och låta människor få bestämma över sina liv?, sa riksdagsledamoten Joar Forsell (L) som själv har astma och inte röker, men vill värna minoritetens utrymme.

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om förbud för självbetjäning av tobaksvaror och striktare marknadsföring. De borgerliga ville ha undantag för snuset och regeringen uppmanas i ett tillkännagivande återkomma med nytt förslag om marknadsföring för tobaks på internet senast i mars nästa år. Därmed fortsätter samma regler om reklam endast på säljstället att gälla ett tag till, och den får inte vara påträngande, riktad till unga eller uppmana till tobaksbruk.

Vänstern hade motionerat för helt exponeringsförbud av tobak i butiker, men förslaget röstades ner. Likaså avslogs SD:s förslag om särskilda rökområden i utomhusmiljöer.

• Enligt en OECD-undersökning så röker färre än hälften så många svenskar idag som i slutet av 1980-talet. Numer är elva procent av invånare mellan 16 och 84 år dagligrökare (lika män/kvinnor), jämfört med 27 procent i slutet av 1980-talet. Sverige, Island och Norge har lägst andel rökare i Europa. Men om snus inräknas så är andelen tobaksanvändare i Sverige 23 procent, (fem procent kvinnor och 22 procent män snusar dagligen).

• Fotnot: NY TOBAKSLAG  Den första infördes i Sverige 1993 och har reviderats flera gånger. Den nya gäller från 1 juli 2019. Följ förslagen, processen, debatten och besluten i riksdagen om ny tobakslag. Läs även Tobaksfaktas referat.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över åtta miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.
/Drugnews

Läs mer

Annonser