Nedslående resultat med cannabinoider

På Smärt- och Rehabiliteringscentrum i Linköping har man under senare år, tack vare uppmärksamheten i media, märkt en viss ökning av patienter som frågar efter cannabis som smärtlindring.

– Jag brukar berätta att det visserligen pågår mycket forskning rörande kroppens eget ”cannabissystem” relaterat till smärta, men att det vetenskapliga stödet är svagt för att använda cannabis och cannabisliknande läkemedel, säger överläkare Emmanuel Bäckryd till tidskriften Narkotikafrågan.

Bäckryd som är medicinsk ledningsansvarig på kliniken har också varit med och tagit fram Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling av för långvarig smärta.

För att förtydliga den dåliga effekten berättar han ibland för patienterna om NNT,[i] det vill säga hur många man behöver behandla för att en enda person ska få smärtlindring. Antalet för att få 30 procent mindre smärta är 24. För att få en 50 procentig smärtlindring är NNT icke signifikant. Utryckt på annat sätt är skillnaden mellan cannabinoider (syntetiska eller naturliga) och placebo så liten att den är faller inom felmarginalen. Det visar den senaste stora forskningsöversikten med metaanalyser som omfattar över hundra studier.[ii]

Emmanuel Bäckryd

– Jag brukar också säga att långtidseffekterna är okända, säger Bäckryd. Så även om patienten får en smärtlindring på kort sikt, så vet vi inte alls vad som händer längre fram.

Många av klinikens patienter är av förklarliga skäl desperata och vill bli av med sin kroniska värk, påpekar han. Om det finns något som funkar för dem vill de prova det. Och i vissa väl valda fall har man också skrivit ut både Sativex, en spray avsett för MS-patienter som innehåller hälften THC och hälften CBD, och Marinol som är syntetisk THC. Marinol kan bara erhållas på licens från Läkemedelsverket.

– Vi har ett litet internt kvalitetsregister på kliniken, där vi dokumenterar de få patienter vi provar det på. Vi vill ha koll på den förskrivningen så att det ska ske strukturerat och systematiskt.

• Hur fungerar de här cannabisbaserade läkemedlen?
– Vår erfarenhet är synnerligen nedslående! Jag kan på rak arm inte minnas en enda individ som efter en månads utprovning fått smärtlindring av Marinol eller Sativex. Det har lett till att vi har minskat användningen av cannabinoider på vår klinik. Från en redan mycket blygsam nivå är utprovningen numera närapå obefintlig.

– Man ska så klart ha respekt för enskilda patienter upplevelser, fortsätter Bäckryd, men jag tycker det är problematiskt att anekdoter ibland lyfts fram som en vetenskaplig sanning. Även av vissa läkare. Förutfattade meningar gör mig djupt bekymrad… Show me the evidence! Och först och främst: det krävs mer grundforskning.

• Fotnot:  [i] NNT= number needed to treat

[ii] Stockings et al (2018). Cannabis and cannabinoids for the treatment of people with chronic noncancer pain conditions: a systematic review and meta-analysis of controlled and observational studies. Pain, Oct 159, 1932-1954.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.

Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar), 2018 beviljades 27 sådana ansökningar.

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser