Fortsatt snusförbud i övriga EU

LUXEMBURG Swedish Match förlorade åter i EU-domstolen om snuset. Domstolen slår fast att svenskt snus inte får säljas på EU:s inre marknad med hänvisning till hälsoskäl.

Förbudet mot försäljning av tobak för användning i munnen bör behållas för att förhindra att en beroendeframkallande produkt med skadliga hälsoeffekter införs i unionen”, skriver EU-domstolen rapporterar Sveriges Radio.

Men torsdagens utslag i domstolen efter en överklagan från Swedish Match i brittisk domstol, som vänt sig vidare till EU-domstolen, för att få bort säljförbudet i övriga unionen var inte oväntat. Redan i somras gav generaladvokaten förslag till avslag med hänvisning till att snus i munnen skulle riskerar leda till allmän ökning av tobaksskador i EU. Och domstolen har nu gått på den linjen.

Sverige fick vid EU-inträdet 1995 undantag att behålla det snuset – vars skador det har tvistats om, men vars innehåll av nikotin är klart beroendeframkallande. Tobaksbolaget Swedish Match har en gång tidigare överklagat och förlorat för att lyfta säljförbudet.

Den gången hade företaget förra alliansregeringen med sig. Denna gång så hade den rödgröna regeringen varit återhållsam och inte lagt sig i processen.

Den nya domen kan inte överklagas. Swedish Matchs kommunikationsdirektör Patrik Hildingsson ”beklagar” utgången i en kommentar till TT och tycker domstolen ”kapitulerat” för politiken då snusförbudet inte prövas om det är diskriminerande.

Exempelvis att nya tobaksdirektivet tillåter andra tobaksprodukter, såsom e-cigaretter och tuggtobak, men inte svenskt snus. Och att domstolen inte tagit till sig nya rön om snus, (exempelvis att Sverige har jämförelsevis lägre andel livsfarligt rökande än övriga EU, delvis på grund av flera gått över till använda mindre skadligt snus).

Tobaksbolagets aktie gick under torsdagen ner drygt tre procent på Stockholmsbörsen efter EU-domstolens avslag blivit känt.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Annonser