Droganvändning leder sällan till tonårsbrott

Kriminalitet verkar vara större primär riskfaktor för droganvändning än det motsatta. En ny studie från Göteborgs universitet visar att tonåringar som prövat alkohol eller andra droger löper en mycket liten risk att det ska leda till kriminellt beteende, vilket dock tidigare forskning hävdat.

− Fram tills nu har tonåringar med så kallat riskbeteende dragits över en kam. Det har utifrån tidigare forskning varit lätt att få intrycket att det finns en stark koppling mellan att berusa sig eller använda droger, att sedan trappa upp användandet och till sist utveckla ett kriminellt beteende, säger Russell Turner, doktorand i socialt arbete och en av studiens författare, i ett pressmeddelande.

Forskarna har följt 2 300 tonåringar på individnivå i fyra olika kommuner, från årskurs sex på grundskolan till årskurs två på gymnasiet. Avsikten var att undersöka om berusningsdrickande eller droganvändning i tonåren kunde leda till brott som exempelvis stöld, rån och skadegörelse.

Men risken för att de i tonåren som testat olika droger skulle gå vidare till kriminellt beteende var i studien obefintlig, enligt resultatet.

Ett annat samband överraskade istället forskarna. De tonåringar som i redan i sjuan på högstadiet begått brott löpte både större risk att fortsätta med det, men också att utveckla alkohol- och droganvändning senare i tonåren.

Russell Turner. Foto: Göteborgs Universitet

− Barn som så tidigt i livet uppvisar ett kriminellt beteende är en grupp som samhället bör oroa sig över mer och satsa resurser på. De politiska och samhälleliga diskussionerna som finns idag fokuserar till stor del på straffpolitik, istället för på tidiga förebyggande insatser. Det kan vara något att se över, säger doktorand Russell Turner på Göteborgs universitet.

• Studien Assessing reciprocal association between drunkenness, drug use, and delinquency during adolescence: separating within- and between-person effects” puliceras i tidskriften Drugs and alcohol dependence. Undersökningen är del av Lordia-projektet som följer ungdomars psykiska utveckling till vuxna.

Annonser