WHO: alkohol dödar 3 miljoner per år

GENÈVE Över tre miljoner människor i världen dör årligen på grund av skadlig alkoholkonsumtion, varav 2,3 miljoner är män, även unga drabbas hårt. Alkoholen är en global hälsobörda och ökade insatser behövs för minska skadligt drickande, konstateras i en ny WHO-rapport.


I Världshälsoorganisationens rapport beskrivs alkoholsituationen 2016 – hur mycket alkohol som dricks i olika länder, dess inverkan på folkhälsan och vad som görs för att försöka motverka det.

Alkohol står för mer än fem procent av de globala sjukdomskostnaderna och 7,2 procent av alla förtida dödsfall i världen. Mer än vart tionde dödsfall (13,5 procent) i åldersgruppen 20-39 år är alkoholrelaterat.

WHO:s gd Adhanom Ghebreyesus Tedros.

– Allt för många människor, deras familjer och omgivningen lider av konsekvenserna av det skadliga drickandet i form av våld, skador, psykisk ohälsa och sjukdomar som cancer och stroke. Det är dags att intensifiera åtgärderna för att förhindra detta allvarliga hot mot folkhälsan, säger Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO:s generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Av alla alkoholdödsfall var 28 procent relaterade till skador, som trafikolyckor, självmord och våld; 21 procent mag- och matsmältningsbesvär; och 19 procent hjärt-kärlsjukdomar. Övriga var exempelvis infektioner, cancer, psykisk ohälsa på grund av alkohol, enligt rapporten.

Rapporten kommer vart fjärde år och även om antalet personer med alkoholproblem och antalet dödsfall minskat något sedan förra kartläggningen, så menar WHO att alkohol utgör ett oacceptabelt stort hälsoproblem i världen. Särskilt hög är skadlig alkoholkonsumtion i Europa och Amerika.

Globalt uppger cirka 2,3 miljarder av jordens invånare, från 15 år och uppåt, alkohol regelbundet, (i snitt daglig konsumtion av 33 gram ren alkohol, ungefär två glas vin, en stor flaska öl eller två snapsar).
En annan studie – presenterad i The Lancet – visade nyligen att det finns ingen annan säker alkoholgräns än noll för att inte kroppens organ ska skadas. Även vid små mängder alkohol ökar risken drabbas av exempelvis cancer.

I världen så beräknas 237 miljoner män och 46 miljoner kvinnor ha alkoholproblem, enligt WHO:s sammanställning. I Europa är alkoholkonsumtionen per invånare högst i världen och likaså andelen med relaterade problem, (14,8 procent av männen och 3,5 procent av kvinnor). I höginkomstländer dricks mer än i fattigare områden. Men även om det i snitt dricks mest i Europa, så bär Afrika den tyngsta bördan av sjukdomar och skador kopplade till alkohol.

Ungdomar är en utsatt grupp – i åldrarna 15-19 år så dricker 27 procent regelbundet, och ännu fler tonåringar dricker i Europa (47 procent), I Amerika 38 procent och västra Stillahavet 38 procent. Flera av dem börjar dricka redan i 15-årsåldern, både pojkar och flickor, enligt rapporten.

Närmaste decenniet ser forskarna trender på ökat drickande, särskilt i Sydostasien, Amerika och västra Stillahavs-regionen. Men ändå är över hälften av mänskligheten nykterister, 2016 hade 57 procent (3,1 miljarder) av jordens vuxna befolkning inte druckit alkohol senaste året.

För att minska alkoholens sjukdomsbörda uppmanar WHO medlemsstaterna till använda fungerande metoder och ”kreativa lösningar för att spara liv”, såsom höja skatter, begränsa alkoholreklam och minska tillgänglighet till alkohol.

– Vi måste göra mer för att minska efterfrågan och lyckas nå målet som regeringarna satt om att minska alkoholkonsumtionen tio procent globalt mellan 2010 och 2025, säger generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus.

• Fotnot: Global status report on alcohol and health 2018 (pdf-fil, 476 sidor). Sverige-data på sid 291.

Annonser