Fältdag mot missbruk – var är politikerna?

Frälsningsarméns behandlingshem Kurön – ett icke vinstdrivande alternativ – hade fältdag på Sergels torg i Stockholm för att möta beroende, tidigare klienter och allmänhet. Men inbjudna politiker uteblev – missbruksfrågor märks inte i valet.

Det är två dagar före valet.
Redan i arla morgonstund i fredags så dukade anställda och frivilliga från Frälsningsarmén upp kaffe och smörgåsar på ”Plattan”. Riksbekant jäktig plats där resenärer och besökare till Kulturhuset passerar och ungdomar och langare som erbjuder droger till beroende hänger.

En klassisk insamlingsgryta (”Skänk en omtanke”) ställdes ut och hornmusikorkestern spelade flera stycken till de förbipasserades uppskattning och många stannade till. Flera varma möten med tidigare klienter från Kurön, som ligger i Mälaren utan landförbindelse,  och nya ansikten som erbjuds information och kontakter.

Frälsningsarméns blåsare spelade:

Idag är vårt behandlingshem Kurön vid #sergelstorg i Stockholm för att möta människor. Kom gärna förbi på kaffe och smörgås ☕?

Geplaatst door Frälsningsarmén op Donderdag 6 september 2018

Det här är ett nytt försök att nå klienter och andra och berätta att Kurön finns och vilken hjälp det stora behandlingshemmet som funnits ända sedan 1912 kan erbjuda. Personalen på torget kan även hjälpa till med att fylla i ansökningar om behandling till olika socialnämnder.

Tidigare har Kurön mer funnits på mässor, men även ”fältat” på en del andra platser. Men inspirerade av hur Frälsningsarmén visat upp sin behandlingsverksamhet i centrala Göteborg, så har man därför valt Sergels torg.

– När vi ställer oss här så byter vi forum och möter dem vi tror behöver möta oss direkt, säger Per-Johan Fernström, verksamhetschef på Kurön, till Drugnews.

Han har lång erfarenhet inom socialt arbete och även arbetat som socialchef på Gotland.
– Missbruksvården är så byråkratisk krånglig idag, så vi hjälper gärna till med att fylla i blanketterna – vi blir lite klienternas advokater och kan ofta påskynda behandlingsbeslut, nämnden är skyldig att göra en social utredning inom två veckor efter ansökan inkommet, säger han.

Frälsningsarméns behandlingshem Kurön – en egen ö i Mälaren. Foto: Jonas Nimmersjö

Det handlar inte om främst om att fylla Kuröns behandlingsplatser – de 63 platserna har hög beläggning, (förra månaden 98 procent). Avtal finns med 168 kommuner i landet, hälften av platserna bokas av kommuner i Stockholms län. Han understryker att Kurön är ett icke vinstdrivande behandlingshem, helägt av Frälsningsarmén och därför kan hålla lägre priser. Klienterna är främst blandmissbrukare från 21 år och äldre som erbjuds KBT, verksamheten drivs på kristen värdegrund. Ungefär hälften genomför behandlingen, som ofta är en termin, och minst var tredje är nykter ett år senare.

En kvinna som varit heroinberoende och lyckats bryta kommer fram och snackar. Några påverkade tar en fika och försvinner. Tidigare klienter från Kurön kommer fram och kramar personalen, några av dem har varit rena i flera år nu. Andra är mer sköra.

I Sverige haltar ofta missbrukspolitiken och personer med beroende kastas hit och dit. Dödligheten är oroande hög i gruppen. Frälsningsarmén hade därför inbjudit även socialpolitiker och borgarråd från Stockholm och partiledare och andra beslutsfattare till fältddagen.

P-J Fernström, verksamhetschef för Kurön. Foto: Drugnews

– Ingen politiker har dykt upp, vi vill gärna föra ett generellt samtal om missbrukvården med dem. Men det är ju valtider och de har väl fullt upp med annat, säger Per-Johan Fernström.

Några saker som han tycker snarast måste göras är att bygga ut antalet avgiftningsplatser i landet och öka tillgång till motgiftet Naloxon för att häva överdoser, bland annat tillåta även härbärgen, behandlingshem, anhöriga och poliser få ge det.

Men också få till långsiktigt samarbete mellan landsting och kommuner – tvinga dem att gå i takt så att psykiatrin, sjukvården och socialtjänsten gör gemensam vårdplanering.

– Idag är det ofta kortsiktigt, flera kommuner tecknar behandling bara för en månad i taget och med dåligt vårdkedja efteråt. Det blir ryckigt och stressigt för klienterna. Det är klart att pengarna styr, säger Fernström.

Frälsningsarmén har beslutat bygga 40 lägenheter i Värtan för att bättre trygga utslussning efter behandling på Kurön. Och sitt ickevinstdrivande koncept fortsätter man med.
– Vårt uppdrag i Frälsningsarmén är att få folk bort från missbruket och det tänker vi fortsätta med. Vi är ett bättre alternativ än kortsiktighet. Hårda tag, fler poliser och längre straff hjälper inte i längden. Nyrekryteringen till missbruk och kriminalitet måste minskas – då behövs skolor, bostäder och framtidstro, säger Per-Johan Fernström.

När material, bord, termosar och instrument plockas ihop summerar personalen att alla 400 smörgåsarna har gått åt under de disiga förmiddagstimmarna.

Drugnews går bort till valstugorna en trappa upp från Plattan där alla riksdagspartier finns.

Anna Starbrink, landstingsråd (L). Foto: Drugnews

• Varför har ingen av politikerna kommit ner till Frälsningsarméns fältdag?
– Jag visste inte om det faktiskt. Beroendefrågan kommer upp när jag talar med folk runt Stockholm på valaktiviteter – de undrar om trygghet, sprutbyte, motgift mot överdoser och hur man kan hjälpa till, svarar landstingsrådet Anna Starbrink som står i Liberalernas stuga.

Hon vet att alkohol- och narkotikaberoende inte är någon het debattfråga i valrörelsen. Att det handlar om en ”skör grupp i det glömda Sverige”.

I Kristdemokraternas stuga står Erik Slottner, förstanamn på Stockholms kommunlista och även riksdagskandidat.

Erik Slottner (KD).

– Frälsis sociala arbete vill alla stödja, och ja, visst borde vi gått dit, säger han till Drugnews.

Sjukvården är viktigt för KD som vill stärka psykiatrin och lägga ner landstingen. Men han tror inte missbruk och sociala frågor får väljare att bestämma parti, utan snarare ämnen som integration, skola, klimat och trygghet.

Tema: VALET 2018

Söndagen den 9 september 2018 gick Sverige till val, såväl till riksdag, landsting som kommuner.

Först 131 dagar senare kunde regeringen Stefan Löfven 2.0 utses. S och MP med stöd av C och L, efter en omtalad  januariöverenskommelse.

Läs mer

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser