Studie: även lite alkohol skadar hälsan

Alkohol är en av de ledande riskfaktorerna till sjukdom och för tidig död i världen. Den eventuella skyddande effekten mot hjärt- och kärlsjukdomar uppvägs helt av ökad risk för andra sjukdomar, såsom cancer. Det finns ingen annan säker lägsta gräns än noll, enligt en stor studie som publiceras i The Lancet.

Den stora studien har med delvis nya metoder försökt kartlägga risker med alkohol i 195 länder genom att gå igenom nära 700 datakällor för åren 1990-2016 och jämfört med 592 forskningsstudier om samband mellan alkohol, sjuklighet och dödsfall.

Det är därmed den största och mest grundliga kartläggningen hittills om alkoholens betydelse och börda för sjukdomar och död i världen.

Och en klar slutsats är att med högre alkoholkonsumtion så ökar risken att bli sjuk eller avlida, enligt forskarna.

Peter Allebeck. Foto: S Zimmerman

– Ju mer man dricker desto farligare är det. Det bästa hälsoutfallet får man av noll konsumtion av alkohol, säger en av forskarna Peter Allebeck, professor i socialmedicin på Karolinska institutet, till Vetenskapsradion.

Han tillägger dock att rekommendationen inte behöver vara att bli helnykterist, men försöka dricka så lite som möjligt. Ju mindre desto bättre, under tio standarglas i veckan är risken mycket låg, enligt Allebeck.

Forskarna har även tagit hänsyn till den omstridda skyddande effekten kan måttlig konsumtion – som ett glas vin eller två – mot hjärtinfarkt och kranskärlssjukdomar.

– Ett sådant samband mellan en låg konsumtion av alkohol och sänkt risk för hjärtinfarkt ses även i vår studie, men den positiva effekten uppvägs mer än väl av alkoholens negativa påverkan på risken för en rad andra sjukdomar och hälsoproblem, säger en annan forskare i studien, Anders Larsson, professor i klinisk kemi vid Uppsala universitet, till UNT.

Den stora studien visar:
• att var tredje invånare i världen från 15 år och uppåt dricker alkohol. I nordiska länder dricker en klar majoritet av vuxna befolkningen.
• att globalt är alkohol den sjunde ledande riskfaktorn för ohälsa och för tidig död. I ålderspannet 15 till 49 år är det den viktigaste.
• År 2016 kunde alkohol knytas till 2,2 procent av dödsfall bland kvinnor och 6,8 procent av dödsfall bland män i världen. Bland 15-49-åringar så låg alkohol bakom vart tionde dödfall.

• Alkoholkonsumtion ökar risken att bli sjuk eller avlida i ett stort antal sjukdomar. Cancer är det främsta för personer över 50 år, medan tuberkulos, trafikolyckor och självskador är viktigaste i åldrarna 15 till 49 år, enligt studien.

Forskarna skriver i en sammanfattning att alkoholbruk är en ledande riskfaktor för globala sjukdomsbördan och orsakar betydande hälsoproblem. Risken för dödsfall stiger med ökat drickande, särskilt vad gäller cancer och ”nivån på konsumtion för att minimera hälsoförluster är noll”.
”Dessa resultat visar att alkoholpolitiken kan behöva revideras över hela världen och fokusera på åtgärder för att sänka den totala konsumtionen hos befolkningen”, skriver de.

• Fotnot: Studien ”Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016″ publiceras i The Lancet. Studien har finansierats av Bill och Melinda Gates stiftelse.

Alkohol i världen

Europa sticker ut, här konsumeras mest alkohol i världen. Medan i länder som Indien och Pakistan är det en minoritet som dricker.

Högst alkoholintag har männen i Rumänien, Portugal och Luxemburg och kvinnorna i Ukraina, Andorra och Luxemburg.

Högst andel av män i befolkningen som dricker alkohol har Danmark (97,1 procent), Norge (94,3 proc.), Argentina (94,3 proc.) Tyskland (94,3) och Polen (93,8 proc.). Bland kvinnor Danmark (95,3 proc.), Norge (91,4), Tyskland (90), Argentina (89,9), Nya Zeeland (88,5 proc.). Sverige på åttonde plats, (86,1 procent).

Länder med lägst andel män som dricker alkohol är Pakistan (0,8 proc), Bangladesh (1 proc.) och Egypten (1,1). Lägst andel kvinnor som dricker har Bangladesh (0,3 proc., Marocko (1,1)och Pakistan (1,4 proc.), rapporterar UNT.

• Cirka 3,3 miljoner människor avlider till följd av alkohol och relaterade sjukdomar i världen, enligt WHO.

Annonser