Gymnasieelever i Karlskrona ska drogtestas

Karlskrona kommun vill införa slumpvisa drogtester för de nära 900 elever som i höst börjar första årskursen på gymnasiet. För att förebygga och upptäcka narkotikaanvändning.

Testerna ska vara frivilliga och såväl elever som föräldrar måste godkänna deltagande. De är tänkt göras två gånger per termin i slumpvist utvalda klasser i första årskursen.

– Vi vill erbjuda en så god arbetsmiljö på skolan som möjligt, en så trygg och säker miljö som möjligt, och då tror vi det här är ett bra sätt att jobba mer förbyggande när det gäller droger, säger Marie Gustafsson, chef för resurs- och stödenheten, till P4 Radio Blekinge.

Utvalda elever ska informeras av kurator eller specialpedagog och sedan hämtas var och en till kort samtal följt av få lämna ett oövervakat urinprov. Samtalen är viktiga, enligt Marie Gustafsson.

– Det är där man når eleverna och kommer nära dem och upptäcker de som kanske är i riskzonen. De korta, men väldigt nära samtalen är minst lika viktiga som själva testet. Det är där du får napp och kan skapa själva relationen och hitta de som behöver hittas, säger hon.

Radio Blekinge har talat med två elever – en som tycker det är bra och tänker ställa upp. En annan som tycker det är överdrivet, inte skolans sak lägga sig i, bättre med snack mellan föräldrar och barn, och riskerar kränka elevers integritet.

Skolinspektionen avråder från slumpvisa drogtester (då elevers frivillighet inte kan garanteras). Men Justitieombudsmannen menar att det inte strider mot lagen och flera kommuner har introducerat metoden för att försöka garantera drogfrihet i skolor.

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.

Idag använder ett 50-tal skolor (flera gymnasier med yrkesutbildning) i landet s.k. slumpvis drogtestning, som ska baseras på frivillig medverkan och kontrakt med målsman och elev.
Se mer projektet Narkotikafri Skola

Läs mer

Annonser