Charlotte Svensson blir ny tullchef

Charlotte Svensson har av regeringen utsetts till ny generaldirektör och chef för Tullverket. Hon tillträder tjänsten 15 oktober.

Hon är jurist i grunden och kommer närmast från en tjänst som statssekreterare hos justitieminister Morgan Johansson. Hon efterträder Therese Mattsson som i juni blev generaldirektör och Kustbevakningen och till i oktober vikarierar överdirektör Göran Ekström som chef för tullen.

Charlotte Svensson, född 1962,  säger i ett uttalande sig vara hedrad över fått förtroendet att leda och utveckla Tullverkets arbete. Hon är van vid leda komplexa verksamheter sedan tidigare, bland annat som statssekreterare på tre olika departement och i Stockholm stad.

– Tullverket har förutom sina kärnuppdrag också en viktig roll i samhällets samlade kapacitet att motstå kriser, terrorhändelser m.m. med sin unika kompetens om varuflödet och att befinna sig vid gränspassager. Jag tror att Tullverkets kunskaper och kompetenser kan tas tillvara än mer i samarbetet med andra myndigheter, säger Charlotte Svensson i pressuttalandet.

Tullverket har cirka 2 000 anställda och ska såväl ta in uppbörd i handelsflödet som kontrollera landets långa gräns och posttrafiken mot införsel av illegala varor, som vapen och droger.

 Myndigheten har fått extra resurser senaste året för att öka sin förmåga att stoppa in- och utförsel av illegala varor. Men dras med underbemanning och stora pensionsavgångar som särskilt drabbat gränsskyddet och ökad arbetsbelastning efter Brexit väntas. Trots det har beslag av narkotika och andra förbjudna varor ökat.

Facket Tull-kust har beräknat att myndigheten måste rekrytera minst 500 nya tullare  för att klara sitt uppdrag.

Annonser