Nätmottagning utvecklar beroendevården

Nätmottagning inom beroendevården kan få socialt etablerade personer att komma till vården snabbare. Ett projekt är nu igång på Akademiska sjukhuset och hittills verkar det lovande.

–  Jag har som beroendeläkare ofta fått träffa personer som ska få en levertransplantation. Socialt etablerade, men som en dag upptäcker att de blivit gula i ögonen. Jag tänkte då att vi måste få tag på dem tidigare.

Det sa Tobias Eriksson, chefsöverläkare, Akademiska sjukhuset i Uppsala när han på ett seminarium anordnat av Uppsala universitet berättade om den nya satsningen på en nätmottagning inom beroendevården.

Enligt Tobias Eriksson har vården kontakt med de runt 50 000 som är utslagna, men det finns ungefär en miljon som har ett riskbruk.  Eftersom den gruppen är så stor står den för den stora delen av alkoholskadornas kostnader. Personerna i den gruppen ville Eriksson att beroendevården ska träffa.

–  Många upplever det fortfarande som stigmatiserande att besöka vår. den. Ett besök på nätmottagningen med ljud och bild upplevs inte som lika utlämnande, sa Eriksson.

Pilotprojektet bygger på att man loggar in sig via 1177 och får sedan fem möten på via nätet om man uppfyller kriterierna. Inläggningen sker med bank-id. Eftersom det är ett nätmöte kan inga prover tas, men patienten kan få en remiss till en vanlig vårdcentral för blodprov.

Målsättningen är att få in 25 patienter. Hittills har man fått in patienter som har allt från riskbruk till etablerat tungt beroende. Samtliga har varit socialt etablerade.

Hittills verkar projektet väldigt lyckat och de som använt möjligheten anger initialt att de aldrig kunnat tänka sig fysiskt besök.

–  Men vi får inte bli fartblinda. Nätmottagningar kan komplettera, men inte ersätta, annan vård. Jag hoppas att detta kan växa i framtiden, så vi kan hitta personerna innan de behöver en levertransplantation, sa Tobias Eriksson.

Annonser