”Ministern – dags för en global alkoholkonvention”

I vintras inlämnades en namninsamling till regeringen med begäran att Sverige tar initiativ till en global alkoholkonvention. Nu ett halvt år senare påminns socialminister Annika Strandhäll om det i ett öppet brev från Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor genom kanslichef Leena Haraké.

Till Statsrådet Annika Strandhäll:

Idag, efter ett halvt år, påminner vi Dig, ansvarigt statsråd Annika Strandhäll, om vårt krav på arbete för en global alkoholkonvention, bl a för en halvering av alkoholkonsumtionen till år 2025.

KSAN lämnade över sin namninsamling för en global alkoholkonvention med stöd från signaturer från ett 25-tal länder till sakkunniga på socialdepartementet den 11 december 2017 med nedan begäran:

Sveriges regering – dags för en global alkoholkonvention!

Globalt dör nämligen 3,3 miljoner människor varje år en alkoholrelaterad död (1 person var 10:e sekund) enligt WHO 2014. Hundratusentals insjuknar i cancer. Alkoholen skapar ohälsa och annat elände även för anhöriga och andra runt om kring den som dricker.

Alkohol är enda orsaken till cirka 25 kroniska sjukdomar och bidragande orsak till minst 200 sjukdomar enligt Folkhälsomyndigheten. Den aggressiva marknadsföringen av alkohol riktas allt mer till flickor och kvinnor.

Med tanke på vad allt vi vet idag så är det dags för att få fart i ett arbete för en global alkoholkonvention för att minska alkoholrelaterade sjukdomsbördan. Det är möjligt!

Forskare på agenda 2015-konferensen tog nyligen upp behovet av en alkoholkonvention. För att det ska hända något startar KSAN en namninsamling för stöd för en global alkoholkonvention och för halvering av alkoholkonsumtionen till år 2025.

Vi kräver att Sverige återtar ledningen för folkhälsobaserad alkoholpolitik och att regeringen ska verka såväl i Europa som internationellt för en alkoholkonvention.

På EU-nivå finns ingen gällande alkoholstrategi nu och Sverige lär hamna i ett strategilöst läge vid årsskiftet innan den nya kommer någon gång under vintern 2016.

Sverige har gått i täten förut också – WHO:s globala alkoholstrategi kom ju till 2010 genom 5 års påtryckningar mest från Sveriges regering. WHO:s 193 medlemsstater kom överens om den. Den strategin är tandlös om det saknas intresse i medlemsstaterna.

En global alkoholkonvention behöver ett konkret mål – att halvera alkoholkonsumtionen till år 2025.

Det fanns ett konkret mål förut när WHO förde alkohol/hälsofrågan – 25 procents minskning av alkoholkonsumtionen till år 2000. Värt att notera är att bland annat alla nordiska länderna hade ställt sig bakom det målet. Tio år innan tappade man styrfarten av olika anledningar – men det finns inget som hindrar att ta vid där det stannade och jobba vidare.

Med hjälp av en global alkoholkonvention kan samma kontroll uppnås på alkoholområdet som nu finns gällande tobak. Tobakskonventionen ger utrymme för utfasning av rökning till år 2025, man tror att högst fem procent av befolkningen i Sverige röker då. Det är alltså inte fråga om några absoluta förbud mot tillverkning, försäljning, innehav eller användning av tobak.

 Stöd vårt krav till Sveriges regering att arbeta för en global alkoholkonvention med ett konkret mål att halvera alkoholkonsumtionen till år 2025. I Sverige skulle det betyda en minskning från 9,4 till 4,7 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre, under kommande 10 års period. 

 

Leena Haraké, KSAN

 

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor
genom kanslichef Leena Haraké

Annonser