Hemkörning i hela landet från Systemet

Regeringen vill utvidga försöket med hemkörning av alkohol från Systembolaget till hela landet. En utvärdering visar att det inte driver på alkoholkonsumtionen.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det försök som prövats sedan 2012 i några områden permanentas och blir en tjänst del av Systembolagets ordinarie verksamhet.

Svenskarna gillar Systembolagets breda utbud och service. Hembeställningen gör det lagom lättillgängligt och vi menar att det även kan öka tillgängligheten till Systembolagets beställningssortiment från de mindre producenterna, säger socialminister Annika Strandhäll i en kommentar.

Nuvarande försöksverksamhet gäller personer som fyllt 20 år och bor i Askim, Borås, Brämhult, Göteborg, Mölndal, Skåne, Stockholms län, Uppsala stad, Västerbottens och Västernorrlands län.

Enligt förslaget som måste godkännas av riksdagen så ska hemleverans utvidgas till hela landet från april 2019.
– Vi lever i ett avlångt land med väldigt varierade avstånd till serviceverksamhet. Jag tror att detta skulle kunna underlätta för landsbygden, säger socialministern.

Regeringen vill värna Systembolagets detaljhandelsmonopol och den restriktiva alkoholpolitiken och bedömer att förslaget är förenligt med undantaget från EU. Och hoppas även att hemkörning är en modell som motverkar privata marknadslösningar för distanshandel av alkohol.

Idag har Systembolaget viss konkurrens från matkedjor som vid e-handel erbjuder även vin tillsammans med livsmedel och några företag har hemsidor med bas och lager utomlands som i legal gråzon kör hem till kunder direkt.

Systembolagets försöksverksamhet med hemleverans av alkohol startade 2012 och har utvidgats en gång. Tusentals leveranser har gjorts – främst i storstadsområden.

Lennart Agén, Systembolaget.

– Merparten har gjorts i storstadsområden och främst av vin i lite dyrare prisklasser. Eftersom det tillkommer en avgift på minst 120 kronor och leverans först sker efter cirka fyra dagar, så är det inte intressant för riskkonsumenter, säger Lennart Agén, presschef på Systembolaget, till Drugnews.

Forskare har utvärderat försöksverksamheten och kommer inom kort med en rapport. Men slutsatsen är redan klar att hemleveransen inte drivit på försäljningen och inte ökat alkoholkonsumtionen.

– Vår e-handel utgör bara 2,7 procent av totala omsättningen och själva hemleveransen bara några promille. Men i takt med att fler svenskar handlar över nätet, så vill vi utveckla vår service och det är bra om tjänsten kan erbjudas i hela landet. Det skulle även gynna de som bor i glesbygden, säger Lennart Agén.

Enligt utvärderingen är de främst tre kundgrupper som beställer alkohol via nätet från Systemet: storstadsbor i allmänhet som handlar mycket via internet, de som handlar inför en fest och äldre personer som inte har bil.

IOGT-NTO stöder inte regeringens förslag kring hemleveranser.
Vi tycker att all ökad tillgänglighet av alkohol är i grunden negativ, därför tycker vi att det viktigaste är att vi har ett alkoholmonopol och att det monopolet utvecklas med övriga samhället”, skriver nykterhetsorganisationen i ett pressmeddelande.
Man ser hellre att regeringen bemöter kommersiella e-handlare, exempelvis med tydligare lag för att begränsa privata aktörer.

SYSTEMBOLAGETS HEMLEVERANS/ av öl, vin och sprit omfattas av samma regler som i systembutiker. Leverantören kollar legitimation, alkohol får inte lämna till någon under 20 år, mottagaren får inte vara onykter. I sådana fall – vilket har förekommit – så kör budet tillbaka de beställda varorna. Utkörning görs måndag till fredag klockan 10 – 20.

Annonser