FN: rekordmycket kokain och opium

WIEN Den globala produktionen av kokain och opium har nått rekordnivåer – och härrör i stor utsträckning från Colombia respektive Afghanistan. Det uppger FN:s narkotikakontrollorgan i sin årsrapport.

FN-organet UNODC i Wien varnar för den ökade produktionen av kokain och opium i rapporten World Drug Report 2018, som släpptes i tisdags.

Opium-produktion ökade med 65 procent från 2016 till 2017 till 10 500 ton, varav 9 000 ton i Afghanistan, en ökning med 87 procent (!) ifjol, (som Drugnews tidigare rapporterat). Ur opium framställs fruktade drogen heroin. Opiumarealerna har ökat 37 procent i Afghanistan, där politisk instabilitet, svag regeringskontroll och svår ekonomi gjort odlingen mer lönsam.

Vad gäller kokain, så nådde produktionen 2016 ”den absolut högsta nivån som någonsin rapporterats”, med 1410 ton (+25 procent jämfört med året före), enligt rapporten. Colombia i Latinamerika står för största produktionen och 69 procent av arealen där koka odlas och är en utmaning för genomförande av fredsavtalet mellan regeringen och Farc-gerillan, (avtal dröjt med ELN som också handlat med drogen).
Under 2017 har stora beslag av kokain gjorts i landet har tidigare rapporterats.

FN-organet varnar även för en ökad dödlighet av narkotika, exempelvis i opioidepidemin i Nordamerika, som ”nu är på väg bli ett stort hot mot folkhälsan”. Opioider står för tre fjärdedelar av direkta dödsfallen. I USA avled 63 632 personer år 2016 i överdoser, främst av läkemedel, heroin och fentanyl-varianter (många gånger starkare än heroin), vilket är 21 procent fler döda än året före.

Missbruk av smärtläkemedlet tramadol har samtidigt ökat i delar av Afrika och Asien. Och det kommer nya nätdroger (NPS) och användning av läkemedel i ej medicinskt syftet breder ut sig.

Av World Drug Report (uppdelat i år i fem delar om drogsituationen i världen) framgår det att cirka 275 miljoner människor (5,6 procent) i åldrarna 15-64 år globalt använde narkotika minst vid ett tillfälle under 2016. Vanligast illegala drogen är cannabis som 192 miljoner människor använde.

Ungefär 450 000 personer avled till följd av narkotikaanvändning år 2015. Av dessa var 167 750 dödsfall direkt kopplade till droger (främst överdoser), merparten opioider. Övriga var indirekt härledda till missbruk och dödsfall i HIV och Hepatit C från osäkra injektioner, enligt rapporten.

• FN-rapporten släpptes på den årliga internationella dagen mot narkotikamissbruk och smuggling. Myndigheter i Laos firade dagen med att bränna 40 kilo beslagtagen heroin och tiotusentals ”Yaba”-piller. I Burma eldades stort lager av tabletter, cannabis, heroin och opium upp vid en ceremoni och dagen före hade Thailand förstört sex ton narkotika, mestadels metamfetamin, rapporterar Bangkok Post.

Tillgång på kokain. Ur World Drug Report 2018

 

Annonser