Semester – då dricker många mer

Med midsommar och semester i sikte kommer andra vanor. Sex av tio svenskar dricker mer och oftare alkohol under semestern än annars under året, visar ny Sifo-enkät.

I undersökningen – som gjorts av Sifo på uppdrag av organisationen IQ-initiativet – svarar 58 procent att de dricker mer, (66 procent av de i åldrarna 18-34 år, och 50 procent av 55-åringar och äldre).

Fyrar av tio tror de kommer att dricka alkohol minst tre fyra gånger i veckan under semestern. I åldrarna 18-34 år uppger 69 procent att de dricker alkohol oftare under sommarsemester än övriga året.

En ökad alkoholkonsumtion under sommaren ökar risken att hamna i ett riskbruk av alkohol som kan vara svårt att bryta när hösten kommer, säger Karin Hagman, vd på IQ, i en kommentar.

Beroendemottagningar har länge sett baksidor med ökat drickande under semestern.
– Varje höst möter jag många människor som fått problem på grund av att de druckit både mer och oftare under sommaren. Vi vet också från forskning att många, inte minst barn, påverkas väldigt negativt av att exempelvis ens föräldrar eller partner dricker för mycket och för ofta under semestern, säger Sven Andréasson, professor på Karolinska Institutet och överläkare på beroendekliniken Riddargatan 1 i Stockholm.

I Sifos enkät tillfrågades 1101 personer från 18 år och äldre via en slumpvis rekryterad webbpanel under slutet av april.
Faktablad med fler enkätresultat och tips om alkohol under semester från IQ.

Annonser