”Nykter midsommar – för barnens skull”

Midsommar stundar. Men många barn bär på negativa erfarenheter av hur de upplever vuxna som dricker alkohol, skriver Per-Olof Svensson, Sveriges Blåbandsförbund, som uppmanar till att fira nyktert.

Midsommar är en härlig traditionell familjefest med danslekar kring midsommarstången. Men den förknippas också med ”sill och nubbe”. För barnens skull uppmanar vi vuxna att inför midsommar tänka över sin egen alkoholkonsumtion.

Ibland tror föräldrar att det inte gör något att dricka alkohol, men redan vid måttlig konsumtion, märker barnen hur de vuxnas beteenden förändras. Detta skapar osäkerhet och oro. Även hos dem som uppfattar sig som ”normalkonsumenter” påverkar det barnen.

Barn ser, känner och förstår mycket mer än vad vi ofta tror. Vi vet att många barn bär på negativa erfarenheter av hur de upplever vuxna som dricker alkohol. De märker hur vuxna förändras.

Tyvärr drabbas också många barn av att vuxna i deras omgivning dricker alkohol och inte längre kan ta hand om barnen på ett tillfredställande sätt.

Per-Olof Svensson. Foto: Josefina Svensson

Det finns flera hundratusen skäl till vi ger denna uppmaning. Så många barn växer upp i missbruk eller riskbruk i familjerna.

Därför vill jag uppmana till att fira en nykter midsommar – för barnens skull!

Annonser