Beslut om ny tobakslag skjuts upp

EU-kommissionen har efter invändningar begärt att svenska riksdagen väntar med beslut om ny tobakslag. Det gör att regeringens förslag om bland annat utvidgat rökförbud skjuts upp till efter valet.

– Det känns ju jättejättetråkigt, verkligen. Vi och våra medarbetare har ju jobbat stenhårt för att få fram de här förslagen, och få en bred förankring för dem, så det är klart att det är väldigt olyckligt, säger Agneta Karlsson, statssekreterare (S) på Socialdepartementet, till SR Ekot.

Regeringen gick i januari fram med breda förslag till ny skarpare tobakslag – bland annat rökförbud på uteserveringar, busshållplatser, tågperronger och lekplatser. Även entréer utanför rökfria lokaler vill regeringen begränsa – även om lagrådet hade viss kritik om svårighet att avgränsa sådana områden.

Regeringen gick dock vidare och skickade förslagen till riksdagen, med hopp om att de flesta skulle träda i kraft vid årsskiftet till 2019. Men det som gör att EU-kommissionen agerat är hur bestämmelser från tidigare lagar flyttas med till nya lagförslaget – och hur märkning av smaker på snus ser ut.

Nu pågår brevväxling mellan kommissionen och regeringen och först 31 juli skulle riksdagen fått besluta i frågan, men riksdagen har nu beslutat att behandla förslagen till ny tobakslag först efter valet.

Det finns en majoritet i riksdagen för att utvidgat förbud, även om det är delade åsikter om hur pass omfattande det ska vara. Hur beslutsunderlaget ser ut efter valet återstår att se.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över åtta miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.
/Drugnews

Läs mer

Annonser