”Förbudet fungerar”

Om man tror på tesen att narkotikaförbud leder till fler dödsfall blir det jobbigt följa senaste utvecklingen: Färre narkotikarelaterade dödsfall, antal döda av fentanyl minskar kraftigt, färre skjutningar, spice-missbruk nära försvunnet. Kort sagt: förbudet fungerar, skriver Per Johansson, RNS, i en krönika.

Under lång tid har åtskilliga debattörer drivit tesen att den svenska restriktiva narkotikapolitiken är orsaken till att så många dör av narkotika och därför måste vi lätta på förbudet. Vissa debattörer nöjer sig med att vilja avskaffa konsumtionsförbudet – olovligt bruk, som det står i lagtexten – medan andra vill legalisera cannabis för nöjesbruk.

De som vill legalisera cannabis hänvisar ofta till gängskjutningarna i förorterna som sägs handla om cannabisförsäljning. Botemedlet ska då vara att göra denna handel laglig och få bort den från de kriminella gängen.

Inget av dessa förslag är i närheten av att röstas igenom i riksdagen, men de har verkligen påverkat narkotikadebatten. Åtskilliga är de ledarskribenter och andra tyckare som tagit intryck och ifrågasatt själva målsättningen för narkotikapolitiken: ”ett samhälle fritt från icke-medicinskt bruk av narkotika”, eller ”ett narkotikafritt samhälle” som kortversionen lyder.

Om man tror på tesen att förbudet leder till dödsfall blir det jobbigt att följa med den senaste utvecklingen inom narkotikaproblemet. Antalet narkotikadödsfall minskar. Fentanyldödsfallen minskar kraftigt. Antalet skjutningar minskar drastiskt. Spice-missbruket har närmast försvunnit.

Vad är det som hänt? Ja inte har vi minskat på restriktiviteten i lagstiftningen. Tvärtemot har rättsväsendet agerat kraftfullt på olika vis.

För att ta det enklaste först: Efter att regeringen narkotikaklassade flera farliga spice-varianter försvann drogen nästan helt från marknaden. Det vill säga: förbudet fungerar.

När det gäller förortsgängen har polisen agerat mycket bestämt och lyckats låsa in flera mycket våldsamma personer som nu väntar på rättegång. I Stockholm har man exempelvis gjort insatser mot narkotikalangningen i Rinkeby, vilket med säkerhet de allra flesta invånarna där är mycket tacksamma för.

En synnerligen viktig händelse är den tingsrättsdom som föll i torsdags den 31 maj mot de två bröder som sålt icke narkotikaklassade fentanyl-analoger på nätet och som åtta personer dött av. Bröderna döms för grovt vållande till annans död och får sitta fyra respektive fem och ett halvt år i fängelse för det. Ganska milda straff för att ha orsakat åtta dödsfall kan man tycka. Men oaktat det är det en mycket kraftig signal till de som ägnar sig åt eller funderar på att starta liknande verksamhet i Sverige.

Högst troligen är det åtalet mot de två bröderna som lett till att utbudet av fentanyl-analoger på nätet i Sverige minskat kraftigt och därmed även dödsfallen. Under första kvartalet i år dog nio personer med fentanyl i blodet vilket är en minskning med mer än 70 procent jämfört med samma tid förra året.

Självfallet kan inte rättsväsendet ensamt få bukt med de stora narkotikaproblem vi trots allt har i Sverige. Men det är alldeles uppenbart att rättsväsendet kraftigt kan bidra till att få ner dödsfallen, minska på våldsbrotten kopplade till narkotika och – möjligen – motivera fler missbrukare att gå in i behandling. Och avhålla unga människor från att över huvud taget börja använda olagliga droger.

Vi behöver inte välja mellan poliser, socialarbetare och läkare. Det är när vi får samhällets olika aktörer att agera samstämmigt som vi kan närma oss målet ett narkotikafritt samhälle
.

Vi kommer i praktiken aldrig nå hela vägen fram, men siktar vi dit kan vi komma förbaskat nära.

Annonser