”Flera hälsorisker med e-cigaretter”

Smakämnen i elektroniska cigaretter – som idag är dåligt reglerade – kan vara minst lika farliga som nikotin. Unga som prövar e-cigaretter, börjar i större utsträckning röka vanliga cigaretter och de är inte särskilt effektiva vid rökavvänjning, visar en sammanställning av Göteborgsforskare.


Två forskare i Göteborg har på uppdrag av länsstyrelsen av Västra Götaland gjort en kunskapssammanställning av de studier som gjorts kring e-cigaretters säkerhet och hälsoeffekter. Rapporten presenterades i torsdags.

E-cigaretter har ökat snabbt senare år – särskilt bland ungdomar, två av tre gymnasiepojkar i Sverige har prövat. De framhålls i marknadsföringen ofta som fräschare och mer hälsosamt alternativ och som effektiva för sluta röka vanliga tobakscigaretter.

Det finns sorter av e-cigaretter både med nikotin och helt utan. Idag finns cirka 7 000 olika smaksättningar, från kaffe med donut, choklad till godissmaker. För unga är smaksatserna viktiga, åtta av tio skolelever väljer e-cig främst på grund av dessa och de gillar experimentera.

Men vad som händer när de olika smaktillsatserna hettas upp, vilka föreningar som bildas och hur de påverkar kroppen är relativt oklart då de funnits relativt kort tid på marknaden och forskningen varit relativt begränsad.

– Vissa studier visar att de här smakämnena kan orsaka mer skada än vad nikotin gör. Man har sett förändringar i kognitiva funktioner, minne och inlärningsfunktioner, kopplat till en celldöd som blir av reaktioner med de olika ämnena som finns i smaksättningarna, säger Louise Adermark, docent i neurobiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, till SVT Nyheter.

– De lanseras som giftfria om man använder e-cigaretter utan nikotin, men det vi ser i de här rapporterna är att e-cigaretter utan nikotin kan vara en direkt hälsofara, fortsätter hon.

Forskarnas anser det behövs tydligare regleringar av smaksättningens innehåll och att tillverkare och importörer upplyser användarna om innehåll och eventuell hälsorisker dessa komponenter och inandning av förångade e-cigvätskor. Den nya lagen från ifjol om e-cigaretters försäljnings och marknadsföring omfattar inte i princip smakämnena, deras komplexa innehåll och effekter när de upphettas.

 

E-cigrapporten

Fler fakta ur kunskaps-sammanställningen:
• Ungdomar som ofta använder e-cigaretter börjar även röka vanliga cigaretter.
• Flera undersökningar visar att e-cigaretter inte är särskilt effektiva vid rökavvänjning.
• Nikotin (som finns i vissa e-vätskor, men även kan tillsättas separat) är inte bara beroendeframkallande utan även giftigt. Hundratals förgiftningsfall har rapporterats, i de flesta fall gällande barn under 5 år.
•Många e-vätskor innehåller socker (söta tillsatser) som påverkar munhälsa och lungor negativt, även de utan nikotin.

Rapporten: ”Elektroniska cigaretter –
En kunskapssammanställning om användning, attityder, och potentiella hälsoeffekter” (57 sidor).

Tema: E-cigaretter

09-E-cig1minimNy nikotinfälla eller alternativ till livsfarlig rökning?

Marknaden växer snabbt för ”rökfria” elektriska cigaretter, men saknas kunskap om deras hälsoeffekter på längre sikt.

Oklart hur de ska regleras. Process pågår i Sverige, EU-direktiv på gång. Brasilien, Singapore och Uruguay har förbjudit alla slags e-cigaretter, Australien dem med nikotin, i Kanada är all import, reklam och försäljning förbjuden av dem.
• Läs mer på Psykologer mot Tobak.

Läs mer

Annonser