Festivalbesökare kan säkerhetstesta droger

I England kan besökare på musikfester säkerhetstesta sina droger och deras renhet hos mobila testteam från The Loop innan de intar dem. Ska Sverige följa efter och erbjuda ungdomar möjlighet att upptäcka giftiga substanser för att förebygga skador och dödsfall?

På flera musikfestivaler runt Europa spisas inte bara musik utan även illegala droger av några besökare. Det är inte alltid de vet vad de köper och i några fall har orena preparat lett till förgiftningar och även dödsfall. Även i Sverige har dödsfall inträffat efter drogintag på festivaler.

I England har orena droger blivit ett allt större problem och därför har några gått samman för att erbjuda festivalbesökare att analysera provbitar för att undvika skador och dödsfall.

Fiona Measham. Foto: Drugnews

– Det är lagligt i Storbritannien och vi har kanske räddat liv. Minst två unga med överdoser har kommit till vård, berättar professor Fiona Measham, grundare av The Loop, för Drugnews.

Hon är även professor i kriminologi vid universiteten i Durham och gästade Stockholm i maj och föreläste på Södra teatern om test-verksamheten.

Därpå diskuterade en panel hur festivaler kan bli säkrare och om droganalys även vore något för Sverige. Flera av debattdeltagarna ansåg att möjlighet att testa sina droger på festivaler vore bra och skulle kunna rädda liv.

I England kan unga festivalbesökare gå till drogtestnings-mottagningen med sina drogsubstanser och på ett par minuter få reda på koncentration, om de är utblandade och innehåller gift. Främst ecstasy och nätdroger testas. Besökarna behöver inte uppge ålder eller namn, om de inte vill.

2010 uppmärksammades att några unga avlidit av oren ecstasy, 2016 hade det ökat till 63 döda ungdomar. På sommarfestivaler har det blivit vanligare med nätdroger än med alkohol och att röka cannabis.
– Det är lättare att få tag i piller än en pint öl, säger Fiona Measham.

Det är festivalarrangörer och lokala polisen som samarbetar och bjudit in droganalytikerna från Loop.
– För att starta säkerhetstestning bör man först kontakta polisen och samarbeta med socialarbetare, fältare och arrangörer, säger hon.

Flera engelska kommuner och lokala polismyndigheter har valt att låta besökare på festivaler och andra arrangemang testa sina droger för att möta ökade drogproblem och förebygga skadas av orena droger.

• Drugnews: kan inte sådan testning uppfattas som att det är okey att unga använder droger?
– Vi uppmanar inte någon till att använda droger, men det är väl bättre att de vet vad de stoppar i munnen? Vi säger inte att droger är ofarliga, inte heller de säkerhetstestade. Besökarna kommer till oss, svarar hon.

Hon berättar vidare att provbitar testas i mobila labbet och ger svar om innehållet, sedan förstörs provbiten. Den lämnas inte tillbaka till de unga. ”Det kan vara otillåtet och skulle kunna uppfattas som att langa droger”, understryker Fiona Measham.

Loop redovisar labbresultat på sin hemsida och informerar polisen om orena preparat är i omlopp. Unga besökarna sprider också varningar vidare till varandra. Enkäter visar att de flesta avstår att använda misstänkt utblandade substanser.

Samtalet leddes av Nicklas Kartengren (t v). Foto: Drugnews
I flera länder har redan testverksamhet startat, först var Nederländerna. I Finland har A-kliniken undersökt möjlighet att i skadelindrande syfte kunna testa droger vid festivaler, men fått lägga det på is då det bedöms krocka med lagar.

I Sverige konstaterar polisen att olagliga droger är vanligt på festivaler, exempelvis cannabis och ecstasy. Men är mer tveksam till att införa testning av drogers innehåll av säkerhetsskäl.

Lennart Karlsson

– Vi är givetvis inte emot åtgärder som räddar liv, men dagens regler tillåter inte sådan testverksamhet. Vi inte bara borde, utan skulle vara skyldiga att ingripa mot besökare som kommer med preparat för testning, säger Lennart Karlsson, kommissarie och ordförande för Svenska Narkotikapolisföreningen, till Drugnews.

Karlsson säger att sådana kvalitetstester i så fall borde hanteras av vården, men att det oavsett utformning sannolikt skulle kräva en lagändring.

– Sen är frågan om det skulle försvåra vår drogbekämpning och kunna utnyttjas av langare i ungdomsmiljöer, som skulle kunna hänvisa till att de var på väg till testapparaten om de grips med droger på sig, säger han.

Kritiker menar att även om syftet är gott, så skulle säkerhetsanalys av droger innan unga intar dem kunna uppfattas som en normalisering av droganvändande i samhället.

Debatten på Södra Teatern var arrangerad av teatern och organisationen Vice.

Tema: Droger i nöjeslivet

Droger i nöjeslivet är vanligt, både bland besökare och personal som arbetar på klubbar och krogar. På festivaler langas ibland olika substanser som unga köpare inte vet vad de innehåller. Överdoser och förgiftningar förekommer.

Club Health Sweden kör nu igång ett försök och ska erbjuda s.k. drug-checking för festivalbesökare som vill kolla innehåll och kvalitet på osäkra substanser, i samarbete med ett labb i Spanien. För att undvika skador och dödsfall.

Liknande verksamhet finns redan i några EU-länder, exempelvis Nederländerna och i Englande med projektet The Loop, som kan analysera festivalbesökares substanser.
Men blir det säkrare eller mer normaliserar narkotika i nöjeslivet?

Läs mer

Annonser