Flera avstår fest pga andras supande

Var tredje person har avstått delta i sociala sammanhang för de tror att andras drickande kommer påverka dem negativt, enligt ny IQ-undersökning. Över hälften av kvinnorna i enkäten (53 procent) hade blivit sexuellt trakasserade av berusad person.

Många påverkas negativt av att personer i deras omgivning dricker alkohol. Det kan handla om känslor av otrygghet och oro eller att de kan utsättas för våld, tafsande och trakasserier.

– Det vi kan konstatera är att bilden av alkohol som enbart en stämningshöjare och socialt smörjmedel inte stämmer. Det är allt för många som påverkas negativt av andra personers alkoholkonsumtion och fler måste börja fundera på hur deras drickande påverkar personer i deras omgivning och om det finns anledning att ändra sättet de dricker på, säger Karin Hagman, vd på Systembolagets dotterbolag IQ, i en kommentar.

Drygt 1100 personer från 18 år och äldre svenskar rekryterade slumpvis via webbpanel har tillfrågats av Sifo på uppdrag av IQ i slutet av april i år.  Sexuellt trakasserad svarade 53 procent av kvinnorna att de blivit någon gång, 39 procent av männen.

Två av tre uppgav att de känt sig otrygga på krogen av andras drickande, lika många ute på stan. Var tredje har känt otrygghet vid fest hos vänner på grund av någras alkoholkonsumtion.

En tydlig könsskillnad märktes vid fråga om otrygghet i hemmet på grund av annans drickande. Där hade var fjärde kvinna (25 proc.), jämfört med 12 procent bland männen, känt oro. En mycket hög siffra, då det gäller egna hemmet. Se fler resultat i faktablad (pdf-fil 1 sida).

Karin Hagman, IQ. Foto: Drugnews

– Vi måste börja prata om vilken alkoholkultur vi har i Sverige, vilken alkoholkultur vi vill ha och vilken plats vi tillåter att alkoholen har i samhället. Det är inte acceptabelt att människors alkoholkonsumtion begränsar andra personers sociala umgänge och skapar en känsla av otrygghet i så pass stor utsträckning som den gör, säger Karin Hagman.

Vad som ligger bakom de höga siffrorna ska IQ nu försöka gå vidare och studera närmare.

 IQ – som arbetar för ett smartare förhållningssätt till alkohol – ger även några tips till personer som själva misstänker att deras drickande påverkar omgivningen negativt.
Att våga prata om det och fråga hur andra i närheten uppfattar dem när de är berusade. Att ta reda på hur mycket de dricker under en tid, exempelvis besöka hemsidan www.alkoholprofilen.se Och vid oro över sitt drickande söka professionell hjälp.

 

Annonser