Alkohol och tobak skadar mer än narkotika

SYDNEY/LONDON Alkohol och tobak är större hot mot folkhälsan i världen än alla illegala droger tillsammans. Den slutsatsen drar forskare i en ny global översikt.

En internationell forskargrupp har i rapporten ”Global statistics on alcohol, tobacco and illicit drug use: 2017 status report”, som publiceras i Addiction, gått genom och kombinerat data om dödsfall och skador från WHO, FN:s narkotikakontrollorgan UNODC och annan hälsostatistik och utvärderingar.

På global nivå beräknas en av sju vuxna personer röka tobak dagligen (15,2 procent) och en av fem (18,3 proc.) dricker sig kraftigt berusad minst en gång per månad. Medan användning av narkotika är betydligt mindre utbrett – färre än var tjugonde (3,8 procent) har använt cannabis senaste året och än färre använt andra preparat som amfetamin, opioider och kokain (0,77 proc, 0.37 proc, respektive 0,35 proc.).

Enligt analys av data från 2015 kostade tobak världen drygt 170 miljoner förlorade ”hälsosamma livsår” (enligt Daly), alkohol kostade 85 miljoner år, medan illegala substanser orsakade nära 28 miljoner försämrade år.

Enligt andra WHO/FN-beräkningar (som inte nämns i rapporten), så dör flera miljoner människor årligen i tobaks- och alkoholrelaterade sjukdomar (cirka 7 miljoner av tobak och 3,3 miljoner av alkohol), medan illegala droger tar cirka ett par hundra tusen liv per år.

Bruk av tobak och alkohol är särskilt högt i Europa och narkotikaanvändning jämförelsevis lågt i världen. Nordamerika toppar beroende av cannabis, opioider och kokain, och dras nu med en opioidepidemi som tar tiotusentals liv. Medan Australien och Nya Zeeland har högsta konsumtionen av amfetaminer.

Forskarna bakom rapporten hoppas bidra med vidare underlag till de som beslutar om hälsofrågor. Men betonar att det finns luckor i datainsamlingen särskilt vad gäller olagliga droger och länder i delar av Afrika, Asien och Latinamerika.

Erik Leijonmarck

– Rapporten bekräftar att narkotikakontrollen fungerar. De största skadorna kommer från de lagliga drogerna tobak och alkohol. Problemen ligger i att de är lagliga, tillgängliga och kulturellt accepterade i stora delar av världen. Det vore vansinne att göra om det misstaget med fler droger, säger European Cities Against Drugs generalsekreterare Erik Leijonmark till Drugnews.

Statistikern Thomas Pietschmann från UNODC som besökte en narkotikakonferens i Göteborg i veckan, sa till Drugnews att även om internationell kontroll utmanas, så fungerar den bättre och stor andel av drogproduktionen beslagtas, än före internationell opiumkontroll infördes efter mötet i Shanghai 1909.

Annonser