Fjärilspriset 2018 till Lotten Sunna

Kvinnoorganisationen KSAN:s utmärkelse Fjärilspriset går i år till Lotten Sunna – initiativtagare till #utanskyddsnät som gett röst åt utsatta kvinnor i missbruk och kriminalitet. /Lena Josefsson vald till ny ordförande för KSAN.

Hashtaggen har uppmärksammats mycket under senaste månadernas metoo-rörelse.

Lotten Sunna, 56 år, har genom uthålligt och ideellt engagerande arbete om kvinnors hälsa i alkohol-, narkotika- och läkemedelsfrågor synliggjort kvinnors utsatta läge, enligt KSAN.

Hon har varit verksamhetschef på behandlingshem, varit aktiv i debatten om drogfrihet och drivit projekt för lyfta frågan om kvinnor i drogberoende.

Lotten Sunna ”är en modig förkämpe och förebild som inger hopp för flera kvinnor att skapa sig ett eget liv och få en framtidstro, inte bara för sin egen frigörelse, utan även för sina medsystrars, med ett djupt personligt och ideologiskt engagemang i arbetet mot drogberoende”, står det i motiveringen.

Sunna har bakgrund som journalist, stenhuggare och var en av grundarna till Feministiskt Initiativ och är nu socialförsäkringspolitisk talesperson för partiet. Hon har själv haft erfarenhet av drogproblem.

Priset utdelades i samband med KSAN:s (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor) årsmöte.

Lena Josefsson

Vid årsmötet i Stockholm valdes Lena Josefsson till ny ordförande efter avgående Maj-Inger Klingvall. Josefsson har lång vana från uppdrag, föreningar (ex. tidigare lett Alla Kvinnors hus) och som statlig utredare, hon sitter i S-kvinnornas förbundsstyrelse och är ordförande i Stockholmsdistriktet.

KSAN oroas för växande psykisk ohälsa bland särskilt unga kvinnor och krävde i ett uttalande på årsmötet tidiga och tillgängliga insatser för att bättre kunna förebygga.

KSAN har idag 39 medlemsorganisationer som samlar ungefär 340 000 kvinnor, (Centerkvinnorna och LP-verksamhetens ideella Riksförening invaldes vid årsmötet).

• Fotnot: Fjärilspriset (ett silversmycke designat av Annika Åkerfelt) har delats ut varje år sedan 2005 för visat mod och engagemang i alkohol-, läkemedels- och drogfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv.

Annonser