Jessica Vikberg vill ta debatten

Riksförbundet narkotikafritt samhälle har fått sin första kvinnliga ordförande, Jessica Vikberg, tullinspektör från Göteborg. ”Jätteroligt, men också ansvarsfullt. Vi har mycket att göra, exempelvis motverka liberalare attityder om cannabis”, säger hon till Drugnews.

Hon valdes i lördags till ny ordförande efter Per-Erik Lundberg på den drogrestriktiva föreningens kongress i Stockholm.
– Jag ogillar att bara snacka, utan vill se verkstad. Vi måste ut på gator och skolor och ta debatten mot drogliberaler. En gång hade vi bra ANT-undervisning som gav argument mot att knarka. Det bör införas igen, säger hon.

Jessica Vikberg är 53 år och har länge arbetat mot droger. Dels i jobbet som tullare där hon bland annat arbetat som analytiker, droginformatör, med myndighetssamverkan samt ute på fältet – jagar smugglare. Kopplingen mellan gängskjutningar och införseln av illegala vapen och narkotika har blivit tydlig, vilket ökat tullens uppgift.

Hon har även länge varit föreningsaktiv i RNS och Svenska Narkotikapolisföreningen, SNPF, (som utbildar poliser, tullare, kriminalvårdare, åklagare m fl.). På 1990-talet åkte också hon till Amsterdam, Köpenhamn och Zürich, wallraffade och skrev rapporter om städernas öppna drogscener, vilket uppmärksammades i media och av beslutsfattare.

Hon har alltid varit emot narkotika.
– Jag har aldrig varit lockad att testa. Jag såg redan i tonåren baksidorna. När jag var 16 hade jag en pojkvän som rökte hasch, vilket kom att stå i vägen för vår relation. Idag har jag svårt att bara passera om jag ser ungdomar hantera droger, vilket man gör ganska ofta om man jobbar i Nordstan och bor i centrum.

Barnen är vana vid sin ”pappa polis och mamma tullare” och det blir en del diskussioner när man har ungdomar hemma.
– Jag är nog en lite jobbig morsa, skrattar hon.

Att möta ungdomar och informera om riskerna med droger, tycker hon är viktigt. Hon är glad att tullen ska få mer pengar till gränsskydd och bättre utrustning, men tycker att myndigheten även borde återuppta det förebyggande arbete i skolor.
– Vems skyldighet är det att se till att ungdomar får relevant information om droger när hela internet sjuder av drogliberala budskap? Vuxenvärlden måste ta sitt ansvar, säger hon.

Och fortsätter:
– Cannabis är skadligt i sig och kan dessutom vara inkörsport till andra droger. Mer kunskap behövs, för det finns inget värdigt med att vara beroende av droger, säger hon.

RNS hörs ofta i narkotikadebatten, försvarar den restriktiva linjen och kritiserar ansvariga politiker – men föreningen har färre medlemmar än under 1990-talet då debatten gick het inför EU-valet. Jessica Vikberg vill vända medlemsutvecklingen uppåt och locka fler ungdomar. I höstas var hon med och återstartade en lokalförening i Västra Götaland ”som drivs av ett järngäng med flera väldigt engagerade personer med olika bakgrund”.

Inför valet tycker hon att narkotikafrågan borde sättas högt upp på agendan. Den inkluderar rättsväsendet, sjukvården, skolan… Konsumtionsförbudet bör försvaras och fler åtgärder mot ökade narkotikadödligheten måste tas fram.

Det behövs en missbruksvård värd namnet och hindra läckage av narkotikaklassade mediciner, menar hon.
– Jag välkomnar förslaget om nationellt läkemedelsregister, det kan förbättra kontrollen över att beroendeframkallande läkemedel inte hamnar fel. Göra motgiftet Naloxon mer tillgängligt? Ja, varför inte? Fria sprutor? Nej – vi ska hjälpa människor ur missbruk, inte ge dem verktyg att fortsätta med narkotika.

RNS-ordförande Jessica Vikberg och nya styrelseledamöterna Joakim Barre och Fadh Loymboya. Foto: Drugnews

I  RNS nya styrelse invaldes även två helt nya ledamöter: Fadh Loymboya, socialpedagog uppväxt i Husby och Järva, och Joakim Barre, ung juriststudent i Göteborg.
– Det finns en hälsotrend i världen och fler ungdomar säger nej till alkohol, det vore fatalt att tillåta cannabis. Vi behöver vara mer källkritiska, förnuftiga och även lyfta juridiska perspektivet, säger Joakim Barre till Drugnews.

Annonser