Rökning stort hälsohot i Norden

NORDEN Omkring 50 000 invånare i Norden dör årligen av tobaksrelaterade sjukdomar. Rökning är därmed ett av de största individuella hoten mot folkhälsa, mätt i sjuklighet och dödlighet, konstateras i en ny rapport.

Rapporten ”Rökavvänjning i den nordiska regionen (52 sidor på engelska och danska) har tagits fram av Nordens välfärdscenter. Den går inte bara genom olika rökavvänjningmetoder, utan ger även en bred bild av tobakens utveckling, tobakspolitik och förebyggande arbete i de nordiska länderna.

Andelen dagliga rökare i Norden har minskat betydligt under senaste halvseklet. Trenden är fortsatt nedåt, men utvecklingen går långsammare än tidigare.

– Det är oroväckande med tanke på folkhälsan att minskningen av tobaksrökning generellt i de nordiska länderna är mindre än vad den tidigare har varit, samtidigt som man ser en ökning i andra former av tobaksbruk och e-cigaretter. Det är därför viktigt att fortsätta att fokusera på nödvändiga åtgärder och insatser, säger projektledare Nadja Frederiksen i en artikel på Nordens välfärdscenters hemsida.

Skillnaderna är stora om andel rökare i Norden. Grönland toppar med 60 procent rökare av befolkningen (18 år och äldre). Sen följer Färöarna med 27 procent, Finland 23 procent, Danmark 22 procent, Norge 19 procent, Åland 17 procent, Island 15 procent och Sverige har lägst andel rökare, 14 procent. Skillnader kvinnor – män, se särskild graf ur rapporten:

WHO rekommenderar länder att tobakskontrollprogram har minst tre rökavvänjnings-interventioner. Nordiska länderna följer råden i stort sett, som även handlar om rådgivning i primärvården för rökavvänjning, nationell telefonrådgivning och att erbjuda hjälpmedel som nikotinersättning.

Frederiksen menar att det är viktigt fortsätta investera i metoder för rökavvänjning. Det kostar att få människor att sluta röka, ”men det innebär också stora kostnader att inte göra något”.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över åtta miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.
/Drugnews

Läs mer

Annonser