Fler rökare dör – tobaksbolag rikare

ATLANTA När fler länder i västvärlden skärpt tobakslagar, så riktar tobaksbolagen sig mer till sårbara länder, i exempelvis Afrika, Asien och Mellersta Östern. För varje rökare som avlider har bolagen ökat sin vinst till över 80 000 kronor, enligt rapporten The Tobacco Atlas.

När Sverige och andra länder utökar rökförbud och inför tuffare tobaksregler, så har tobaksjättarna vänt sig till fattiga länder där lagar och restriktion mot reklam inte hängt med.

I länder i Afrika och Mellanöstern har inte skyddet för medborgarna mot dödlig tobak inte hängt med.

Det summerar forskare i sjätte upplagen av The Tobacco Atlas (pdf-fil, 58 sidor) där exempelvis American Cancer Society ingår.

Tobaksanvändningen skadekostnader ökar och orsakade år 2016 cirka 7,1 miljoner dödsfall. de flesta är relaterade till cigarettrökning, men en mindre del (cirka 884 000 dödsfall) beräknas bero på passiv rökning.

 – Varje dödsfall på grund av tobak går att förhindra och varje regeringen har makten att minska den mänskliga och ekonomiska börda som tobaksepidemin resulterar i”, säger en av huvudförfattarna till rapporten, Jeffrey Drope vid American Cancer Society, i ett pressmeddelande.

Samtidigt har tobaksbolagens vinster ökat, de största företagen tjänade över 62 miljarder dollar under år 2015. Det innebär att på varje rökare som avlider av sitt beroende så tjänar företagen cirka 10 000 dollar (över 80 000 kronor). En ökning från 7 000 dollar per död rökare år 2002, rapporterar TT.

Men när tobaksbolagens vinster ökat, så stiger även den globala skadekostnaden till följd av rökning till cirka 2 000 miljarder dollar, enligt en försiktig beräkning.

Medan rökning minskar i flera västländer och tobaksregler skärps, så har den ökat i andra delar av världen. Inte sällan i fattigare delar – Söder om Sahara har rökningen ökat med 52 procent sedan 1980, delvis efter ökad befolkningstillväxt men också marknadsföring för tobak. Och i Leshoto i har andel rökare ökat från 15 till 54 procent på drygt tio år, enligt rapporten.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över åtta miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.
/Drugnews

Läs mer

Annonser