Få kommuner kollar tobaksbutiker

Bara åtta av landets 20 största kommuner kontrollerar om butiker säljer cigaretter till minderåriga, visar SVT:s undersökning. Regeringen vill skärpa tobakslagen med bl a tillståndsplikt för butiker.

Idag behöver inte butiker tillstånd för att sälja tobak, utan behöver bara anmäla att man gör det. Den dåligt kontrollerade marknaden gör att oseriösa exempelvis kan sälja smuggelcigaretter till ungdomar under 18 år.

Annika Stradnhäll. Foto: Kristian Pohl

– Vi uppskattar att ungefär tio procent av cigaretterna på marknaden är smuggelcigaretter. Det här är ofta en inkörsport för unga att börja röka och göder dessutom den organiserade brottsligheten, säger socialminister Annika Strandhäll (S) till SVT.

Regeringen vill därför skärpa tobakslagen från januari 2019, som Drugnews har rapporterat om. Förutom rökförbud på uteserveringar och skärpta regler för e-handel med tobak och e-cigaretter, så finns förslag om ett slags licenssystem för butiker som alltså måste söka tillstånd innan de får sälja tobak.

– Vi vill införa en tillståndsplikt, det vill säga att den som vill sälja tobak först måste ha ett tillstånd utfärdat av kommunen, säger Annika Strandhäll.

Men kommuner kan redan med dagens regler kontrollera att åldersgränsen på 18 år hålls, exempelvis genom att låta unga som ser ut att vara minderåriga få provhandla. De flesta som fastnar i nikotinberoende börjar ofta röka i unga år.

Men en granskning som SVT Örebro gjort struntar en majoritet av de tjugo största kommunerna i landet i det. Bara åtta av 20 kommuner* uppger att de kontrollera att butiker som säljer tobak frågar om ålder och legitimation av unga kunder.

Helen Stjerna. Foto: ANSG

Kontrollköp är annars en mycket effektiv metod som gör att butikspersonalen skärper sig.
– Den här metoden är ett av de enklaste sätten för att få ner försäljningen av tobak till minderåriga, säger Helen Stjerna som är generalsekreterare för A non smoking generation.

Hon tycker det är bra att regeringen föreslår tillståndsplikt för butiker, men hade önskat mer.
– Vi hade gärna sett att man även infört ett exponeringsförbud, det vill säga att man inte får visa upp cigaretter alls inne i butikerna. De flesta länder i Europa har redan detta förbud, säger Helen Stjerna till SVT.

Att inte visa tobaksvaror i butiker görs i flera länder för att inte locka ungdomar att börja röka och för rökare som slutat att inte börja igen.

Men socialminister Strandhäll menar att ett sådant förslag hade varit svårt att få igenom i riksdagen. ”Det är så det parlamentariska läget ser ut…”, hänvisar ministern.

* Följande kommuner gjorde inga kontrollköp i butiker 2017:
(från norr till söder) Umeå, Sundsvall, Gävle, Västerås, Uppsala, Södertälje, Norrköping, Linköping, Jönköping, Borås, Göteborg, och Halmstad.
Följande gjorde kontrollköp: Örebro, Eskilstuna, Stockholm, Nacka, Huddinge, Helsingborg, Lund och Malmö, enligt SVT Örebro.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser