Odense nytt centrum för cannabisodling?

ODENSE Danska Odense på Fyn kan bli nytt centrum för cannabisodling i Europa. Detta sedan danska företag går samman med två stora kanadensiska cannabisbolag för att odla efter ökad efterfrågan på ”medicinsk marijuana”.

– Redan i höst ska vi börja bygga nya växthus och det ska bli Europas största cannabisodling, säger Mads Pedersen till Sveriges Radio.

Han är chef för tomatodlarföretaget Alfred Pedersen & Søn som nu delvis ska styra om produktionen till cannabis. Detta efter att samarbete inletts med världens största företag inom medicinsk cannabis – kanadensiska Aurora.

Växthus med odling på 90 000 kvadratmeter ska anläggas – både för inhemsk användning och export till andra länder som prövar cannabis som medicin.

Vid årsskiftet inleddes ett fyraårigt försök i Danmark där läkare får skriva ut cannabis på recept till utvalda kroniska smärtpatienter och cancersjuka i behandling som bland annat får röka drogen i medicinskt syfte. Försöket är kontroversiellt, effekter inte helt klarlagda och har mötts med skepsis från danska läkarförbundet.

Men danska jordbruksindustrin välkomnar försöket och anser det kan finnas stor ekonomisk potential med cannabisproduktion. Kring Odense finns redan tradition och arbetskraft sedan länge i dansk växthusbransch.

Och odlaren Mads Pedersen får konkurrens av fler företag som planerar cannabisodling på Fyn. Ett annat kanadensiskt bolag, Canopy Growth Corporation, avser tillsammans med Danish Cannabis starta en odlingsanläggning på 40 000 kvadratmeter.

– Cannabis ser ekonomiskt intressant ut de närmaste kanske fem åren, men i takt med att det byggs allt fler anläggningar kommer priserna nog gå ner, säger Mads Pedersen till SR

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.

Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar), 2018 beviljades 27 sådana ansökningar.

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser