Svenskt snus åter i EU-domstolen

LUXEMBURG Exportförbudet för snuset i övriga unionen togs åter upp i EU-domstolen i torsdags. Men denna gång hade tobaksbolaget Swedish Match inte stöd på plats av svenska regeringen.

Sverige fick ett permanent undantag för att få behålla snuset i landet när vi gick med i EU 1995. Det retade givetvis snusproducenten Swedish Match, som 2004 drev frågan till EU-domstolen, men förlorade.

Domstolen vill inte av hälsoskäl se fler nya tobaksprodukter på den inre marknaden. Men Swedish Match anser att det argumentet inte längre bär då EU:s nya tobaksdirektiv från 2014 tillåter flera nya tobakssorter, bland annat e-cigaretter.

– I och med att det registreras nya produkter hela tiden på EU:s inre marknad så blir det ju märkligt att det är just snus som ska förbjudas. Jag ser situationen idag som ett sätt att ge cigaretterna monopol och skydda cigaretterna i EU, säger tobaksbolagets kommunikationschef Patrik Hildingsson till SR Ekot.

Swedish Match ser snus som en livräddare då det är betydligt mindre skadligt att snusa än att röka. Och att fler gått över till snus är en förklaring till att Sverige har lägst andel rökare i unionen.

Men han saknade svenska regeringens uppbackning och närvaro vid förhandlingarna i Luxemburg i torsdags.
– Det försämrar våra chanser. Jag har svårt att tro att andra länder inte skulle stå upp för sina traditionella näringar. Jag vill tro att fransmännen skulle vara här om det handlar om rödvin, och att italienarna skulle vara här om det handlar om Parmaskinka, sade Hildingsson till Ekot.

Ann Linde Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Men EU- och handelsminister Ann Linde (S) menar att regeringens inblandning skulle kunna riskera snuset inom Sverige. Särskilt som inget annat EU-land stöder att exportförbudet ska tas bort i unionen.
– I undantaget som Sverige har står det att regeringen inte ska verka för att snus ska spridas till andra länder. Skulle vi ta upp den frågan igen så finns risken att man då omförhandlar tobaksdirektivet, säger Ann Linde till Europaportalen.

Ministern säger samtidigt i intervjun att hon gärna sett att Sverige fick sälja snus till andra EU-länder, vilket är lite anmärkningsvärt.

Tankesmedjan Tobaksfakta är kritisk och hänvisar till att enligt internationella tobakskonventionen, som Sverige anslutit sig till, så får inte tobaksindustrin tillåtas påverka folkhälsopolitik och en regering inte ge industrin några fördelar.

Helen Stjerna Foto: ANSG

Snusproducenten Swedish Matchs argument om att snuset är orsaken till den lägre svenska rökandelen bemöter Helen Stjerna, generalsekretare i A Non Smoking Generation.

Det är skitsnack. Det handlar bara om att de vill sälja sin skadliga beroendeframkallande produkt. Om man nu vill sluta röka är det ju jättebra att använda de riktiga rökavvänjningsprodukter som faktiskt finns som har minimal skadeverkning, säger hon till Europaportalen.

EU-domstolens generaladvokat ska nu fundera över snusfrågan och komma med förslag till dom i april, men domstolens utlåtande kommer tidigast under hösten.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Annonser