IOGT-NTO överklagar lotteridom

IOGT-NTO överklagar den interimsdom från Patent- och marknadsdomstolen som omedelbart förbjuder Miljonlotteriets telefonförsäljare att med kritiserade metoder sälja lotter. Föreningen riskerar annars få betala miljoner i vite.

Efter flera anmälningar från missnöjda kunder som känt sig lurade av Miljonlotteriets telefonsäljare, så stämde Konsumentombudsmannen i december lotteriägaren IOGT-NTO.

Enligt stämningen så utlovades uppringda personer ha pengavinster att hämta ut, och att det inte handlade om säljsamtal och prenumeration på lotter. Kunder fick ändå fakturor efteråt. KO menar att det funnits säljmanus som tyder på systematik i överträdelserna och att bristerna inte rättats trots påstötning och kräver därför att högsta marknadsstörningsavgift på tio miljoner kronor utdöms.

I väntan på Marknadsdomstolen för pröva stämningen begärde KO även att IOGT-NTO genast måste stoppa de omdiskuterade säljmetoderna. Och i början av januari förbjöd Patent- och marknadsdomstolen med omedelbar verkan föreningens lotteri fortsätta med metoderna. Annars hotas IOGT-NTO betala vite av tre miljoner kronor för varje överträdelse av totalt sju förbud.

Det är det interimistiska beslutet som nu IOGT-NTO överklagar.
– IOGT-NTO har valt att överklaga Patent- och marknadsdomstolens dom då vår uppfattning är att beslutet inte står i proportion till det som inträffat. Detta med hänsyn till att det är så få fall av alla samtal som ringts som detta handlar om, säger Linda Fröström, IOGT-NTO:s förbundsjurist, till Accent.

Hon hänvisar till att Miljonlotteriets marknadsföring utformats efter branschens riktlinjer.

För IOGT-NTO innebär stämningen och risk få betala miljonböter en allvarlig ekonomisk situation då huvuddelen av föreningens intäkter för verksamheten kommer från Miljonlotteriets överskott, (drog 2016 in 120 miljoner till rörelsen).

Nu får Konsumentombudsmannen möjlighet att yttra sig över föreningens överklagan på interimsbeslutet innan domstolen fattar beslut.
Förhandling om själva målet om de kritiserade säljmetoderna dröjer till senare.

Annonser