Förslag om öka tillgång till Naloxon

Ökad tillgänglighet till Naloxon för att häva livsfarliga överdoser av heroin och andra opioider har utretts. Läkemedelsverket och Socialstyrelsen lämnade sina förslag i onsdags till regeringen.

Tre åtgärder och regelförändringar föreslås för att göra motgiftet mer tillgängligt för opiatberoende i riskzonen för överdos, för närstående och personal i räddningstjänsten:

• Att sjuksköterskor får rätt att skriva ut naloxonläkemedel.
• Att det blir möjligt att lämna ut naloxonläkemedel vid förskrivningstillfället.
• Att räddningstjänst får möjlighet att ge naloxonläkemedel i väntan på ambulans.

– Syftet är att göra naloxon mer tillgängligt för personer i riskzonen för att överdosera opioider, för dem som riskerar att bevittna en överdos eller är först på plats efter att det har hänt, säger Eva Nyman, läkemedelssamordnare på Socialstyrelsen, i en kommentar.

Ändringarna ger möjlighet för att hälso- och sjukvården att starta naloxonprogram, där förskrivning och utdelning av motgiftet ska kunna ske tillsammans med utbildning. Sådana program ska exempelvis kunna startas vid sprutbytesverksamhet, Laro-mottagningar, statliga LVM-hem och i kriminalvården.

– För att fler liv ska kunna räddas med naloxon behöver förskrivningen kompletteras med utbildning. Man behöver kunna känna igen en opioidöverdos, veta hur läkemedlet verkar, kunna ge hjärt-lungräddning och larma ambulans. Naloxon är ett komplement till övrig vård, säger Eva Nyman.

Ett nationellt kunskapsstöd om utbildningens innehåll avser myndigheterna att ta fram för att naloxonprogram ska finnas tillgängliga i hela landet.

Däremot är det osäkert om poliser, socialarbetare och andra kommer att få ge Naloxon till missbrukare som tagit överdoser. I utredningen har identifieras rättslig knivighet om myndighetspersoner utanför sjukvården utan lagstöd kan administrera läkemedel på en medvetslös person eller använda milt våld för detta.

Nu ska ändringsförslag av respektive föreskrifter skickas ut på remiss och planeras kunna träda kraft senare i år.

För att försöka minska narkotikarelaterade dödsfall (2016 avled minst 909 personer av bl a narkotikaförgiftning, merparten av opioider), så ändrade regeringen ifjol sin tidigare tveksamhet kring Naloxon till att låta utreda ,möjligheter att fler personer kring missbrukare skyndsamt ska kunna ge motgiftet. I maj tilläts förskrivning av motgiftet till patienten (för dennes närstående) i förebyggande syfte.

Hittills har Naloxon bara funnits som förfyllda sprutor att ge i muskeln (nasal variant vid försök i Danmark och Norge). I november blev den första smidigare nässprejen (nasal beredning) godkänd för marknadsföring EU, men den är ännu inte tillgänglig i Sverige.

• Läkemedelsverkets utredning: Uppdrag om ökat tillgängliggörande av vissa läkemedel i syfte att motverka narkotikarelaterad dödlighet -Rapport från Läkemedelsverket, (pdf-fil, 32 sidor).

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser