KO stämmer IOGT-NTO för lotteribluff

Konsumentombudsmannen anser att IOGT-NTO med Miljonlotteriet begått allvarliga överträdelser i telefonförsäljningen av lotter, säljare påstås bl. a ha ”ljugit” för kunder. Nykterhetsorganisationen stäms nu av KO och riskerar att få betala tio miljoner kronor.

Konsumentverket har under flera år tagit emot anmälningar från kunder som känt sig lurade av Miljonlotteriets säljare om att teckna prenumeration på lotter. Försäljare ska ibland låtsat att det inte handlat om säljsamtal, utan gratulerat och påstått att de har vunnit en vinst. Och att det funnits säljmanus som tyder på att det funnits systematik i förseelserna.

Enligt anmälan ska säljare även ljugit om att erbjudande om skraplotter inte är kopplade till prenumeration, vilket är fallet. Inte heller har de berättat att eventuell vinst handlar om varor och inte pengar.

Konsumentverket uppger vidare att man utan framgång försökt förmå IOGT-NTO att frivilligt rätta till bristerna i lotteriförsäljningen. Därför har nu Konsumentombudsmannen valt att vända sig till Marknadsdomstolen för att få saken prövad. KO kräver dessutom att IOGT-NTO döms betala högsta marknadsstörningsavgift. Även ljudfiler där säljare försökt övertyga kunder att teckna lotter finns med.

– Eftersom det rör sig om mycket allvarliga överträdelser som har pågått under lång tid och dessutom rör marknadsföring av spel, där lagen ställer krav på måttfullhet, så yrkar vi på att maximal marknadsstörningsavgift ska utgå. Mot bakgrund av föreningens årsomsättning innebär det tio miljoner kronor, säger Carolina Andersson, processråd vid KO, i en kommentar.

Miljonlotteriet drog in 120 miljoner ifjol till IOGT-NTO-rörelsen

Miljonlotteriet – med prenumeration på skraplotter, bingospel och skarplotter online – är IOGT-NTO-rörelsens kassako, som omsätter över en halv miljard och inbringar cirka 120 miljoner kronor om året i överskott till dess ideella arbete. Uppåt två miljarder kronor i vinst har lotterna gett sedan millennieskiftet, som går till rörelsens verksamhet för att minska användande av alkohol och narkotika i samhället och sociala insatser för unga och utsatta.

För nykterhetsrörelsen är stämningen en oväntad kalldusch.

Laura Lana. Foto: IOGT-NTO

– Vi blev tagna på sängen och fick kännedom om stämningen först i tisdags via medier. KO borde kommunicerat bättre innan och verkar inte ha tagit hänsyn till den lista som vi skickade i augusti med åtgärder vi vidtagit för att förbättra lotteriförsäljningen, säger Laura Luna, pressansvarig på IOGT-NTO, till Drugnews.

Hon medger att telefonsäljare fått kritik under åren av missnöjda kunder som känt sig lurade. Att det finns branschproblem inom telemarketing, men att det ”är oacceptabelt och emot rörelsens värdegrund att sälja lotter med påstridighet och lögner”.

Enligt IOGT-NTO har två telemarketingbolag, som sålt lotter på uppdrag, sagts upp sedan 2016 och åtta till tio enskilda säljare plockats bort sedan i somras. Avtal med marketingbolagen – som ringer tusentals presumtiva spelkunder per dag – har skärpts.

Miljonlotteriet har utbildat säljare om etik, att i kundsamtal aldrig garantera vinst, framställa att de uppringda är utvalda och samtalet resultat av en dragning. Det har även införts spelombud som direkt kan agera vid klagomål, satts upp maxgräns för lotteriköp och kunders spelbeteende följs och de som börjar handla mycket kontaktas.
I år har också beslutats att spelkunder med lotteriskulder inte ska drivas in hos kronofogden.

– Det är tråkigt alltsammans och våra medlemmar är upprörda. Rättsvisten är onödig, men det blir nu upp till juristerna att avgöra, liksom om vi måste betala avgiften. Vi har gjort vad vi kan, men får annars lyssna om mer behöver åtgärdas, säger Laura Luna.

Nykterhetsrörelsen är beroende av lotterispelen för sin verksamhet, men söker alternativa intäktsformer såsom fler gåvogivare. Man anser inte att lotterier i sig är problematiskt för en socialpolitisk organisation, då ökad risk för spelberoende mer är kopplat till andra spelformer såsom nätkasino.

IOGT-NTO anser alltså att de problem som Konsumentverket påpekat i stämningen redan har åtgärdats. Men i en kommertar till Accent säger Carolina Andersson på KO att det spelar ingen roll vad som gjorts i höst då överträdelserna redan är gjorda.

Annonser